Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
 • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information
Vildsvin
Gul bildkant

Driftmeddelanden

 • Arbete pågår - Fagersta

  Driftsstörningar på VA-nätet i Fagersta

  Under perioden den 1 - 15 december 2023 kommer det att schaktas för installation av flödesmätare på Uggelbovägen/Parkvägen.
 • Arbete pågår - Fagersta

  Vattenavstängning på Andra Sidan, Fagersta

  Under perioden 6 november 2023 till och med 1 mars 2024 kan det förekomma vattenavstängningar i samband med underhållsarbete av VA-ledningar på Herrgårdsvägen. Berörda fastighetsägare kommer att få information i sin brevlåda om detta.
 • Störning - Fagersta

  Störning på gatubelysning i Västanfors

  Driftstörning gatubelysning på Bäckstigen, Postvägen samt Centralvägen. Kabelfel, felsökning pågår.