Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Chef in hotel or restaurant kitchen cooking, only hands, he is working on the sauce for the food as saucier, a Risotto

Specialkost

Rutiner vid beställning av specialkost.

Vårdnadshavare/sökande ansvarar för att ansökan fylls i korrekt och skickas in senast 31 maj inför nästkommande läsår samt vid ändringar eller avslut

Vid sjukdom eller frånvaro för grundskoleelever och gymnasieelever som har specialkost, INTE förskolebarn, måste centralköket meddelas senast klockan 08.00 samma morgon på telefon, 0223-445 53. Meddela centralköket vid återkomst.

Specialkost av medicinska skäl

Specialkost serveras till personer med födoämnesallergier, intolerans eller sjukdom som kräver specialkost. Specialkost serveras inte i de fall en inte tycker om vissa rätter. Grönsaker/sallader, bröd, matfett, mjölk och vatten serveras alltid. Nötter, jordnötter, sesamfrön och mandel förekommer aldrig i maten och får inte heller medtas till skolan/förskolan.

Vid ändringar ska en ny specialkostansökan med intyg lämnas in. Vid byte av förskola/skola inom kommunen behövs bara ansökan om specialkost lämnas in, inget nytt kostintyg. Det är viktigt att ni meddelar om behovet av specialkost upphör.E-tjänsten Ansökan/ändring/avbokning av specialkost.

Tillfälligt anpassad kost

En anpassad kost kan erbjudas vid särskilda behov. Fyll i ansökan och bifoga kostintyg, därefter tar Kostservice kontakt med er. Anpassningen gäller för en bestämd tid, eftersom denna kost inte uppfyller skollagens krav på en fullvärdig måltid.

Vegetarisk kost och kost utan fläsk

Vid behov av kost utan fläsk eller vegetarisk kost krävs inget kostintyg, endast ansökan om specialkost. Önskas vegankost ska ni kontakta kostservice för en dialog med vårdnadshavare, eftersom denna kost inte uppfyller skollagens krav på en fullvärdig måltid.

*Kostintyg kan vara journalutskrift, läkarintyg eller intyg från dietist som styrker behovet av specialkost.

Information om behandlingen av personuppgifter
Fagersta kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna administrera er ansökan om specialkost och säkerhetsställa att rätt kost serveras. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av GDPR - Dataskyddsförordningen

Dataskyddsombud: DSO@fagersta.se