Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Specialpedagoger

Vi har flera specialpedagoger som arbetar på skolan. Specialpedagogerna arbetar för att stödja alla elevers utveckling mot att nå målen.

En kvinnlig pedagog halvsitter på en bänk i ett klassrum och tittar ut över eleverna.

Specialpedagogerna ger stöd till elever, lärare och rektorer som rådgivare i pedagogiska frågor, men även vad gäller skolutveckling och frågor kring skolans totala utbildningsmiljö.

Specialpedagogerna gör kartläggningar av elevers studiesituation, samt gör matematikscreening och pedagogiska läs- och skrivutredningar. De arbetar för att alternativa verktyg implementeras som en naturlig del i den pedagogiska vardagen. De hjälper också till vid upprättandet av åtgärdsprogram och deltar i överlämningar från grundskolorna till Brinellskolan.

Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test