Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Lila blommor

Specialpedagoger

Brinellskolan har flera specialpedagoger som arbetar på skolan. Specialpedagogerna arbetar för att stödja alla elevers utveckling mot att nå målen. De ger stöd till elever, lärare och rektorer som rådgivare i pedagogiska frågor, men även vad gäller skolutveckling och frågor kring skolans totala utbildningsmiljö.

Specialpedagogerna gör kartläggningar av elevers studiesituation, samt gör matematikscreening och pedagogiska läs- och skrivutredningar. De arbetar för att alternativa verktyg implementeras som en naturlig del i den pedagogiska vardagen. De hjälper också till vid upprättandet av åtgärdsprogram och deltar i överlämningar från grundskolorna till Brinellskolan.

Text