Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Aktuellt på Grodan

Grodan är en förskoleavdelning på Rosen för barn 1-3 år.

Om Grodan

Avdelning Grodan öppnade i januari 2011. Vi strävar efter att få trygga, glada och nyfikna barn, som ska känna lust till att lära. Hos oss lägger vi stor vikt vid att stärka barnens självkänsla och – jag kan.

Barnen ska känna att de kan, vill och framför allt – vågar, utifrån sina egna förutsättningar. Barnens inflytande är viktigt och deras åsikter för oss, de blir sedda och hörda.

Vårt uppdrag som pedagoger är att skapa miljöer för barnen där de kan uttrycka sig i på olika sätt – därför är vår innemiljö ständigt föränderlig, den anpassar vi efter barnens intressen och behov.

Verksamheten varieras för att alla ska utvecklas hos oss. Vi tillbringar gärna vår tid utomhus, antigen på vår gård, på stora gården eller i vår närmiljö. Under utevistelsen kan det antigen vara sångstund, matlagning, utflykt, styrd aktivitet eller varför inte "bara" utelek med massa skoj och bus!

Barnen är på ett sätt skapare av sin eget lärande därför lägger vi stor vikt på leken, både inne och ute – spontant och lustfyllt och därför på deras egna villkor. Vi låter barnen upptäcka och utforska genom olika situationer såsom lek, sång, musik, rörelse, teknik, skapande, utevistelse, matematik och språk.

Vi har nu fått ett utesov där barnen vilar efter lunchen.

Grodans grundvecka

Frukost, lunch och mellanmål serveras alla dagar.

Måndag: Frilek, samling/frukt/utelek, teamarbete , vila/saga, frilek, , utelek

Tisdag: Frilek, samling/frukt/utelek, planering , vila/saga, frilek, , utelek

Onsdag: Frilek, samling/frukt/utelek, storstädning, teamarbete, vila/saga, frilek, , utelek

Torsdag: Frilek, samling/frukt/utelek, teamarbete, vila/saga, frilek, , utelek

Fredag: Frilek, sångsamling, utelek, vila/saga, frilek, , frilek, utelek

Kontakt

0223-440 31

Köket 0223-444 91

Sociala medier

Instagramkonto: avdelninggrodan