Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Föräldrakurs

Vill du utveckla ditt föräldraskap? Är det saker i ditt föräldraskap som du vill förbättra? Fagersta kommun erbjuder föräldrakursen Connect på flera språk. Datum för kurstart klara.

Bildkollage på ungdomar med olika bakgrund.

Vill du bli den bästa föräldern?

Vill du utveckla ditt föräldraskap? Nu erbjuder vi föräldrakursen Connect för alla föräldrar i Fagersta. Vi vill hjälpa dig att bli den bästa föräldern du kan bli, och en nyhet för i år är att vi kan erbjuda utbildningen både på svenska, somaliska och arbiska!

Anmälan föräldrakurs

Anmälan till föräldrautbildningen görs via länken nedan. Det går även att göra intresse anmälan. Fler kurser startas löpande när kursen är full.

Anmälan föräldrautbildning

Vad är Connect?

Connect är ett föräldrastödsprogram som vänder sig till vårdnadshavare med barn i åldern 8-18 år. Det är en kurs som hjälper dig som vårdnadshavare att förstå ditt barn utveckling och hantera barnens beteenden.

Hur går det till?

Vårdnadshavare träffas i små grupper med två utbildade gruppledare 1,5 timme per vecka i nio veckor.
Vid varje möte får du som vårdnadshavare information om barns och ungdomars utveckling. Du får se rollspel och delta i övningar som hjälper dig att hitta nya sätt att bemöta och hantera dina barns beteenden.

Varje barn och vårdnadshavare är olika. Därför undviker Connect att lära ut det rätta sättet att vara vårdnadshavare på utan vill istället visa att det finns alternativ som både stöttar dig i din relation till ditt barn, samtidigt som du kan sätta gränser och förstå att förändring är en del av barnets utveckling.

Du som vårdnadshavare uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå ditt barn och dess beteende, nya sätt att förstå dig själv och ditt sätt att reagera som vårdnadshavare samt nya möjligheter i föräldrarollen. Connect är ingen terapigrupp, utan du bestämmer själva hur mycket du vill dela med dig av dina erfarenheter och tankar.

Denna kurs kommer att erbjudas vårdnadshavare återkommande i Fagersta.

Frågor och kontakt

Har du allmänna frågor eller funderingar om kursen eller vill göra en intresseanmälan?

Kontakta: Annika Hedberg telefon 0223-440 64, annika.hedberg.roth@fagersta.se

Vill du prata med våra handledare?

Ankie Andersson, telefon 070-310 71 68 (svensktalande)
Hassan Chabbani, telefon 070-819 99 76 (arabisktalande)
Sundus Hassan, telefon 073-777 41 90 (somalisktalande)
Amine Haile 076 - 211 54 27 (tigrinjatalande)

Ankie Andersson

Ankie, handledare föräldrautbildningen

All kunskap är lätt att bära när det gäller förbättrade relationer!

Det säger en av våra nya handledare för vår föräldrakurs. Vi vill hjälpa dig att bli den bästa föräldern du kan bli, och för att göra det har vi utbildat flera handledare med olika bakgrund och som pratar olika språk. Föräldrautbildningen baseras på ett manualbaserat koncept. Det betyder att kursen ser likadan ut oavsett vem som håller den och på vilket språk.

Jag heter Simone och arbetar som arbetskonsulent/socialkonsulent på Norbergs Kommun.

Anledningen till att jag sökte som handledare är att jag vill att vi ska hjälpas åt som föräldrar att få ett bra liv för våra barn och unga i Fagersta. Att få bygga tillsammans utan pekpinnar utan en med en kraft av gemensamhet gör att vi förstår hur viktigt det är att mötas.

Jag hoppas på ökad förståelse för att vi alla är föräldrar och att vi mer öppet kan prata om stöd som man kan behöva i sin föräldraroll. Effekten hoppas jag kan bidra till mer djupgående relationer mellan barn och föräldrar men även mellan föräldrarna i sig. Jag hoppas på att varje förälder ska slippa känna sig ensam med ett problem.

Jag tycker att föräldrar ska gå kursen för att förstå vad fint det är med ökad anknytning mellan föräldrar och barn och att all kunskap är lätt att bära när det gäller förbättrade relationer.


Jag heter Adina och jobbar som pedagog på en förskola. Jag vill vara handledare för föräldrakursen för att utmana mig själv, bli inspirerad av andra, men också kunna inspirera andra.

Jag tror att vi kan göra flera vårdnadshavare inkluderade och intresserade av att vi har en lång utsträckning på ålder men också att kursen erbjuds på olika språk.

Jag tycker föräldrar/vårdnadshavare/viktiga vuxna till barn bör gå den här kursen för att få reflektera över olika situationer i vardagen, få stöttning, råd, beprövad erfarenhet från andra och även att kunna ge stöd till andra vuxna i gruppen.

Passa på att anmäla dig till vår föräldrakurs på svenska, så får du träffa Simone eller Adina!

Sundus och Maxamed, handledare föräldrautbildningen.

Sundus och Maxamed, handledare föräldrautbildningen.

Att vara förälder ger mycket glädje, men det kan också vara krävande!

Det berättar en av våra nya handledare för vår föräldrakurs. Vi vill hjälpa dig att bli den bästa föräldern du kan bli, och för att göra det har vi utbildat flera handledare med olika bakgrund och som pratar olika språk. Föräldrautbildningen baseras på ett manualbaserat koncept. Det betyder att utbildningen ser likadan ut oavsett vem som håller den och på vilket språk.

Sundus och Maxamed kommer tillsammans att hålla i kursen på somaliska.

Jag heter Sundus och kom till Sverige för 14 år sedan. Jag är född 1990 och uppväxt upp i Somalia. Jag fick barn tidigt här i Sverige och kämpade ihop med skolan och familjen. Ett nytt land med massor av möjligheter och utmaningar. Jag är både utbildad som barnskötare och undersköterska samt har tillsvidare anställning inom Fagersta förskola. I mitt nuvarande jobb ingår det att dagligen samverka med föräldragrupper, barn och andra människor i olika situationer. Att lära sig att lyssna, diskutera och på ett lösningsfokuserat sätt försöka lösa de problem som uppstår. Samarbete och samverkan är ofta nyckeln till framgång när det gäller att lösa komplexa frågor och situationer.

Eftersom jag gått på föräldrakurs så vill jag dela med mig de kunskaperna och erfarenheter som jag har lärt mig under kursen. Som förälder så vet jag vad som krävs och vilka utmaningar som finns.

Språkhinder och kulturkrock kan göra det svårt för många av oss att förstå vad går gränser men denna kurs på eget språk och dialog kan göra en skillnad.

Att vara förälder ger mycket glädje. Men det kan också vara krävande. Genom att gå denna kurs så får du tips, stöd i att förstå och bemöta ditt eller dina barn, förbättra samspelet i familjen och stärka de vuxna kring barnet. Du kommer att träffa andra föräldrar som också vill bli stärkta i sitt föräldraskap och då blir det en gemensamhet och ett sätt dela med sig erfarenheter och tips kring barnuppfostran .

Jag heter Maxamed, jag kommer från Somalia. Jag är gift och har två små pojkar. Jag är en hårt jobbande och ambitiös person med ett stort sinne för humor. Jag har som mål att delta i ett maraton och gillar att bli utmanad. När jag inte arbetar gillar jag att aktivera mig fysiskt och är en hejare på fotboll.

Jag har försökt att prova så många olika jobb som möjligt under min ungdom för att få förståelse för vilken typ av arbetsplats som passar mig bäst. Efter min examen kände jag att jag hittat rätt. Jag skulle kalla mig för en människoperson som lätt blir omtyckt och förstår sig på andra.

Passa på att anmäla dig till vår föräldrakurs på somaliska, så får du träffa Sundus Och Maxamed!

Vår föräldrakurs är ett resultat av flera undersökningar och dialoger

Annika, projektledare för kommunens satsning på föräldrakurs för alla, berättar kort om bakgrunden till satsningen och varför kursen hålls på flera språk.

Att vi nu kan erbjuda föräldrakurs för alla och på flera språk är ett resultat av flera undersökningar och dialoger med föräldrar i Fagersta kring vilka behov de har och vad de vill utveckla i sitt föräldraskap. Att stärka relationen med sitt barn och utveckla sin förmåga som förälder att sätta gränser framkom i flera samtal med föräldrar som områden där de ville ha stöd. Det var föräldrar med barn i skolåldern som upplevde att de var i störst behov av mer stöd och därför valde vi att i första hand ta fram en kurs för föräldrar med barn i åldern 8-18 år.

Denna satsning är möjligt genom att politiken beslutat om finansiering för detta under en treårsperiod och jag är väldigt glad att vi är igång nu och att vi har hittat så bra handledare. Vi har en bred grupp men olika språk och kompetenser. Då vi är många som är involverade så känns det väldigt bra att vi arbetar med ett manualbaserat koncept. Det betyder att kursen ser likadan ut oavsett vem som håller den och på vilket språk. Våra handledare går just nu en fyra dagars utbildning och kommer dessutom att bli licensierade när de genomför kursen första gången. Detta är en viktig kvalitetsstämpel och hjälper oss säkerställa en bra kurs för alla.

Den här kursen är till för alla föräldrar! kursen är kostnadsfri och genomförs under nio tillfällen, vardagkvällar, 1,5 timmar per gång.

Nyhet! Vi har precis inlett ett samarbete med Norberg, vilket innebär att du som bor i Norberg nu kan anmäla dig till föräldrakursen!

Om du som förälder upplever att du har speciella behov eller svårigheter i relationen med ditt barn så finns mer djupgående hjälp och stöd att få hos bland annat socialförvaltningen.

Förälder i Fagersta

Handledare sökes

Vi söker flera handledare som kan hålla i Connect föräldrautbildning på tigrinja. Om du är intresserade av att vara handledare så hör av dig till:
annika.hedberg.roth@fagersta.se eller på telefonnummer 0223-440 64.

Varmt välkommen!

Sidansvarig: Annika Hedberg-Roth

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test