Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Grannsamverkan

Genom gemensamt arbete och kunskap kan boende minska brottslighet och öka trygghet i sitt närområde.

Grannsamverkanskylt som sitter på ett träd.

Vad är Grannsamverkan?

Grannsamverkans syfte är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Grannsamverkan kan tillämpas i flera olika boendeformer, såväl i villa/radhusbebyggelse som i områden med flerfamiljshus. Även i områden med fritidshus fungerar Grannsamverkan.

Hur går det till?

Om du vill starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde kontakta först dina grannar och stäm av intresset. Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade.

Därefter kontaktar du/ni den lokala polisen i kommunen.
Polisen tillhandahåller utbildning, material och lokal information om brottsutvecklingen eller påverkande händelser i området.

Utbildare och kontaktperson i Fagersta är Andreas Olsson Ahlstedt.

Skicka e-post till Andreas Olsson Ahlstedt

Starta grannsamverkan

Är du intresserad av att starta Grannsamverkan? Kontakta då den lokala polisen i din kommun, på telefon: 114 14.

Du kan läsa mer om Grannsamverkan på hemsidan Samverkan mot brott.

Samverkan mot brott

Sidansvarig: Annika Hedberg

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test