Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar innebär att gå igenom ett område och inventera det ur trygghetssynpunkt. Här fyller de som bor och verkar i området en viktig funktion. Under vandringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen.

Två händer som bilder ett hjärta med en solnedgång i bakgrunden

Kommunen genomför trygghetsvandringar utifrån Sveriges kommuner och regioners modell. Vandringarna genomförs för att få igång en dialog med boende och aktiva i ett område och tillsammans ta fram förslag på hur tryggheten kan förbättras i området. Förslagen bör vara angelägna, meningsfulla och genomförbara, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund för både större och mindre åtgärder.

Planerade trygghetsvandringar:

Torsdag den 7 oktober klockan 18.00

Trygghetsvandringen går i Norra centrum Kolarbyområdet.
Samling vid gamla kommunhuset på Norbergsvägen 19.

Tisdag den 19 oktober klockan 18.00

Trygghetsvandringen går i centrum och området runt Fagerstahallen.
Samling vid Brukskontoret, Bangårdsgatan 1.

Onsdag den 27 oktober klockan 18.00

Trygghetsvandringen går i Västanfors.
Samling vid Centralstationen i Västanfors.

Kläder efter väder rekommenderas.

Vill du vara med och trygghetsvandra?

Anmäl dig till Annika Hedberg Roth via e-post eller telefon:
Skicka e-post till Annika Hedberg Roth
Telefon: 0223-440 64

Varmt välkommen!

Sidansvarig: Annika Hedberg

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test