Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan kallas Fagerstas "riksdag". Alla större beslut för kommunen fattas av fullmäktige. Det kan gälla hur stadens organisation ska se ut, budget, skatt eller andra frågor av störreekonomisk betydelse.

Kommunfullmäktige har överlåtit sin beslutanderätt åt kommunstyrelsen, facknämnderna eller kommunalförbunden i ett stort antal frågor som inte är av större vikt eller principiell karaktär

Fullmäktige består av 35 ledamöter som väljs var fjärde år. Därefter väljer kommunfullmäktige vilka som ska vara ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna. De 35 mandaten i kommunfullmäktige är för närvarande fördelade på följande sätt:

Socialdemokraterna 10
Vänsterpartiet 9
Sverigedemokraterna 8
Moderaterna 6
Liberalerna 1
Centerpartiet 1

Kallelser, handlingar och protokoll

Ledamöter:

Åsa-Märta Sjöström (S)
Leyla Chabbani (V)
Bertil Fredriksson (SD)
Jan Johansson (M)
Marino Wallsten (S)
Linda Normann (V)
Peter Lilja (SD)
Linnea Costa Lindgren (S)
Ann-Christine Andersson (V)
Christian Eriksson (M)
Christer Falk (SD)
Gustav El Rachidi (S)
Eigil Nielsen (V)
Kristian Pettersson (SD)
Gunilla Molin (M)
Lena Eldstål (S)
Nana Abdul Sater (V)
Niclas Bergström (S)
Bengt Åke Jönsson (SD)
Nils-Åke Andersson (V)
Magnus Bohman (L)
Alexander Sjöström (M)
Birgitta Johansson (S)
Eva Falk (SD)
- (V)
Yousef Hussin (C)
Jimmy Fredriksson (S)
Pontus Ekwall (V)
Shermila Maddumagamage (M)
Sven Åke Fredriksson (SD)
Eva Söderblom (S)
Päivi Kirsilä (V)
Kimmo Silander (SD)
Rikard Eriksson (S)
Jimmy Karlsson (M)


Ersättare:

Tony Himmler (S)
Anna Maria Johansson Mikkonen (S)
Johan Engberg (S)
Margurite Eriksson (S)
Mikael Puranen (S)
Jamal El Chayah (V)
Nedjo Todorovic (V)
Simon Hedman (V)
Teemu Sulin (V)
Patrik Holm (SD)
Joacim Atterbring (SD)
Stefan Engström (SD)
Maria Lang (M)
Leif Larsson (M)
Inger Johansson (M)
Kristina Hellman (L)
Göran Håkansson (L)
Hamse Omar (C)
Sebastian Frännfors (C)

Ordförande Marino Wallsten kan kontaktas på marino.wallsten@fagersta.se

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test