Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Symbolförklaringar

Varje symbol förklarar vilka krav som ställs på en offentlig lokal och tillgänglighet för personer med funktionsvariation. I vår guide redovisas vad som avviker mot dessa symboler. Guiden talar om när någon lokal avviker från dessa tillgänglighetskrav och förklarar vad som är avvikelsen.

Symboler med förklaring

Där symbolen saknas är den inte relevant för byggnadens utformning. Om till exempel symbolen hiss inte är med har fastigheten inte någon nivåskillnad som kräver hiss.

Markerad parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga eller motsvarande

Svart fyrkant som innehåller en vit symbol som föreställer en person i rullstol. Till höger om symbolen står bokstaven "P" i vitt. Ovanför symbolen står texten "Handikapparkering" i vitt.
 • Det finns en skyltad parkeringsplats tillgänglig inom 25 meter från fastigheten
 • Gångväg fram till entrén som är framkomlig för personer som använder rullstol

Markerad parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga eller motsvarande saknas

Svart fyrkant som innehåller en vit symbol som föreställer en person i rullstol. Till höger om symbolen står bokstaven "P" i vitt. Ovanför symbolen står texten "Handikapparkering" i vitt. Hela fyrkanten är sedan överstruken med ett rött kryss.

Fastigheten lever inte upp till en eller flera av nedanstående kriterier:

 • Det finns en skyltad parkeringsplats tillgänglig inom 25 meter från fastigheten
 • Gångväg fram till entrén som är framkomlig för personer som använder rullstol

Se vidare information i texten under respektive byggnad

Fastighetens väsentliga delar är tillgängliga för personer i rullstol

Svart fyrkant som innehåller en vit symbol som föreställer en person i rullstol. Ovanför symbolen står texten ”rullstol”.
 • Entrédörren är minst 90 centimeter bred
 • Övriga dörrar i lokalen är minst 80 centimeter breda
 • Automatisk dörröppning finns
 • Ytan utanför entrédörr tillräcklig för personer i elrullstol
 • Nivåskillnaden är ersatt med ramp eller hiss
 • Trösklar är högst en centimeter höga
 • God framkomlighet i övrigt med rullstol i lokalerna

Fastighetens väsentliga delar är ej tillgängliga för personer i rullstol

Svart fyrkant som innehåller en vit symbol som föreställer en person i rullstol. Ovanför symbolen står texten ”rullstol”. Hela fyrkanten är sedan överstruken med ett rött kryss.

Fastigheten lever inte upp till en eller flera av nedanstående kriterier:

 • Entrédörren är minst 90 centimeter bred
 • Övriga dörrar i lokalen är minst 80 centimeter breda
 • Automatisk dörröppning finns
 • Ytan utanför entrédörr tillräcklig för personer i elrullstol
 • Nivåskillnaden är ersatt med ramp eller hiss
 • Trösklar är högst en centimeter höga
 • God framkomlighet i övrigt med rullstol i lokalerna

Se vidare information i texten under respektive byggnad

Fastighetens väsentliga delar är tillgänglig för en rullstolsburen med assistans

Svart fyrkant som innehåller en vit symbol som föreställer en person i rullstol och en som kör rullstolen.
 • In till entrén finns ramp som lutar mer än 1:20 (5 centimeter lutning per meter)
 • Trösklar högre än en centimeter men lägre än 10 centimeter förekommer
 • Hiss eller ramp i lokalen vid större nivåskillnader än två trappsteg
 • God framkomlighet i lokalerna med rullstol

Fastighetens väsentliga delar är ej tillgänglig för en rullstolsburen med assistans

Fastigheten lever inte upp till en eller flera av nedanstående kriterier:

 • In till entrén finns ramp som lutar mer än 1:20 (5 centimeter lutning per meter)
 • Trösklar högre än en centimeter men lägre än 10 centimeter förekommer
 • Hiss eller ramp i lokalen vid större nivåskillnader än två trappsteg
 • God framkomlighet i lokalerna med rullstol

Se vidare information i texten under respektive byggnad

Handikappanpassad toalett

Svart fyrkant som innehåller en vit symbol som föreställer en person i rullstol. Till höger om symbolen står bokstäverna "WC" i vitt. Ovanför symbolen står texten "Handikapptoalett" i vitt.
 • Minst en toalett som är 220 gånger 220 centimeter
 • Dörrbredd minst 80 centimeter
 • Toalettstol minst 46 centimeter hög
 • Stödhandtag på båda sidor om toalettstolen

Handikappanpassad toalett saknas

Svart fyrkant som innehåller en vit symbol som föreställer en person i rullstol. Till höger om symbolen står bokstäverna "WC" i vitt. Ovanför symbolen står texten "Handikapptoalett" i vitt. Hela fyrkanten är sedan överstruken med ett rött kryss.

Fastigheten lever inte upp till en eller flera av nedanstående kriterier:

 • Minst en toalett som är 220 gånger 220 centimeter
 • Dörrbredd minst 80 centimeter
 • Toalettstol minst 46 centimeter hög
 • Stödhandtag på båda sidor om toalettstolen

Se vidare information i texten under respektive byggnad

Hiss som kan användas av personer som sitter i rullstol eller elrullstol

Svart fyrkant som innehåller två vita symboler. En som föreställer en person i rullstol och en person som står bredvid. Runt personerna är det en vit ram med runda hörn. På ramens ovansida syns två vita pilar. En som pekar upp och en som pekar ner.
 • Minst 110 gånger 140 centimeter. Dörrbredd minst 80 centimeter
 • Hissknappar i rullstolshöjd
 • Dörrautomatik eller automatisk dörröppning

Hiss som kan användas av personer som sitter i rullstol eller elrullstol saknas

Fastigheten lever inte upp till en eller flera av nedanstående kriterier:

 • Minst 110 gånger 140 centimeter. Dörrbredd minst 80 centimeter
 • Hissknappar i rullstolshöjd
 • Dörrautomatik eller automatisk dörröppning

Se vidare information i texten under respektive byggnad

Tillgänglig för astmatiker och allergiker

 • Rökfritt. Fritt från heltäckningsmatta, djur, allergiframkallande blommor samt parfymer

Ej tillgänglig för astmatiker och allergiker

Fastigheten lever inte upp till en eller flera av nedanstående kriterier:

 • Rökfritt. Fritt från heltäckningsmatta, djur, allergiframkallande blommor samt parfymer.

Se vidare information i texten under respektive byggnad

Tillgänglig för synskadade

 • Skyltning är anpassad för personer med synnedsättning
 • Kontrastmarkeringar vid övre och nedre trappsteget
 • Ledstång i trappa
 • Bra kontrast gällande färgsättningen i lokalen

Ej tillgänglig för synskadade

Fastigheten lever inte upp till en eller flera av nedanstående kriterier:

 • Skyltning är anpassad för personer med synnedsättning
 • Kontrastmarkeringar vid övre och nedre trappsteget
 • Ledstång i trappa
 • Bra kontrast gällande färgsättningen i lokalen

Se vidare information i texten under respektive byggnad

Anpassad för hörselskadade

 • Hörslinga finns eller annan teknisk utrustning som underlättar för personer med hörselnedsättning

Ej anpassad för hörselskadade

Fastigheten lever inte upp till en eller flera av nedanstående kriterier:

 • Hörslinga finns eller annan teknisk utrustning som underlättar för personer med hörselnedsättning saknas

Se vidare information i texten under respektive byggnad

Pictogram.se © Specialpedagogiska skolmyndigheten

Sidansvarig: Annika Hedberg

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test