Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
 • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Hitta på Brinellskolan

Brinellskolan har förutom den stora huvudbyggnaden även verksamhet på Olympen och Hyttbäcken.

Brinellskolan. Stor gul byggnad med många fönster. Entrédörren är i mitten av byggnaden.

Brinellskolan är uppdelade i sex stycken "hus" eller byggnader där hus A, B, C och D sitter ihop medan hus E och F är friliggande.

Samtliga salsnummer anger i vilket hus salen ligger. Den första siffran i salsnummret anger våning och den andra siffran anger rumsnummer, till exempel så ligger sal C23 i C-huset på andra våningen.

Du kan alltid fråga om hjälp i receptionen innanför huvudingången byggnad B.

A-huset

I A-huset hittar du bland annat:

 • Aulan
 • Ekonomiprogrammet
 • Vaktmästeriet
 • Lärstudio
 • Svenskinstitutionen

B-huset

I B-huset hittar du bland annat:

 • Huvudentrén
 • Receptionen
 • Café Brinell
 • Biblioteket
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Mötesrum 3

C-huset

I C-huset hittar du bland annat:

 • Teknikprogrammet
 • Anpassad gymnasieskola
 • Introduktionsprogram

D-huset

I D-huset hittar du bland annat:

 • Språkintroduktionen
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Elevhälsan
 • Lärvux

E-huset

I E-huset hittar du:

 • Fordons- och transportprogrammet

F-huset

I F-huset hittar du bland annat:

 • Hotell, restaurang och bageri (ANP)
 • Administration, handel och varuhantering (ANP)

Olympen

Vid Fagerstahallen ligger Olympen där El- och energiprogrammet samt Bygg- och anläggningsprogrammet har sina yrkeslektioner.

Hyttbäcken Brinell Tekniska Gymnasium

Vid industriområdet Hyttbäcken ligger Brinell Tekniska Gymnasieum där industritekniska programmet har sina hemklassrum, maskinpark, lunchmåltider i restaurangen och så vidare. Adressen är Televägen 1 i Fagersta.
Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test