Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Hitta på Brinellskolan

Brinellskolan har förutom den stora huvudbyggnaden även verksamhet på Olympen och Hyttbäcken.

Brinellskolan. Stor gul byggnad med många fönster. Entrédörren är i mitten av byggnaden.

Brinellskolan är uppdelade i sex stycken "hus" eller byggnader där hus A, B, C och D sitter ihop medan hus E och F är friliggande.

Samtliga salsnummer anger i vilket hus salen ligger. Den första siffran i salsnummret anger våning och den andra siffran anger rumsnummer, till exempel så ligger sal C23 i C-huset på andra våningen.

Du kan alltid fråga om hjälp i receptionen innanför huvudingången byggnad B.

A-huset

I A-huset hittar du bland annat:

 • Aulan
 • Ekonomiprogrammet
 • Vaktmästeriet
 • Lärstudio
 • Svenskinstitutionen

B-huset

I B-huset hittar du bland annat:

 • Huvudentrén
 • Receptionen
 • Café Brinell
 • Biblioteket
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Mötesrum 3

C-huset

I C-huset hittar du bland annat:

 • Teknikprogrammet
 • Anpassad gymnasieskola
 • Introduktionsprogram

D-huset

I D-huset hittar du bland annat:

 • Språkintroduktionen
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Elevhälsan
 • Lärvux

E-huset

I E-huset hittar du:

 • Fordons- och transportprogrammet

F-huset

I F-huset hittar du bland annat:

 • Hotell, restaurang och bageri (ANP)
 • Administration, handel och varuhantering (ANP)

Olympen

Vid Fagerstahallen ligger Olympen där El- och energiprogrammet samt Bygg- och anläggningsprogrammet har sina yrkeslektioner.

Hyttbäcken Brinell Tekniska Gymnasium

Vid industriområdet Hyttbäcken ligger Brinell Tekniska Gymnasieum där industritekniska programmet har sina hemklassrum, maskinpark, lunchmåltider i restaurangen och så vidare. Adressen är Televägen 1 i Fagersta.
Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?




Test