Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Föreningsbidrag och lokalt aktivitetsstöd

Vill du söka ekonomiskt stöd till en förening? Här finns information om hur du söker föreningsbidrag i Fagersta kommun.

Bli en bidragsberättigad förening

För att en förening ska få ansöka om bidrag måste den först bli godkänd som bidragsberättigad förening i Fagersta kommun. Ansökan skickas in via vår e-tjänst.

Har du några frågor eller funderingar, var god kontakta föreningsutvecklare Jimmy Vahlstedt på telefon 0223-448 29 eller via e-post.

jimmy.vahlstedt@fagersta.se

Ansökan om att bli en bidragsberättigad förening

Våra föreningsbidrag

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om bidrag och vilka regler som finns.
Du hittar alla våra e-tjänster under kommunens e-tjänstportal.

E-tjänstportalenBidragsbestämmelser

Drift- och underhållsbidraget kan sökas av föreningar som äger, driver eller hyr en lokal eller anläggning. Bidraget ska möjliggöra att föreningen kan behålla och underhålla lokal eller anläggning.

Bidraget kan sökas en gång per år och gäller alltid för nästkommande år. Sista ansökningsdagen är 25 augusti och ansökan skickas in via våra e-tjänster.

E-tjänst för ansökan om drift- och underhållsbidrag

Ett riktat föreningsbidrag kan sökas av föreningar som vårdar kulturarvet, bedriver regelbunden offentlig kulturverksamhet eller som arrangerar tillfälliga offentliga arrangemang.

Utbildnings- och fritidsförvaltningen bereder ärendena, tar fram verksamhetsöverenskommelser och avtal i samråd med den sökande föreningen som ligger till grund för utbildnings- och fritidsnämndens prövning.

Bidraget kan sökas en gång per år och gäller alltid för nästkommande år. Sista ansökningsdagen är 25 augusti och ansökan skickas in via våra e-tjänster.

E-tjänst för ansökan om riktat föreningsbidrag

Från och med år 2020 hanteras aktivitetsstödet via Aktivitetskort.se. Föreningar rapporterar sammankomster direkt i e-tjänsten men det är även möjligt att koppla ihop den med bland annat Laget.se och RF/IdrottOnline.

Bidraget utgår för deltagare i åldrarna 7-25 år. Reglerna följer i tillämpliga delar det statliga aktivitetsstödet till idrottsföreningar. För handikappföreningar gäller ingen övre åldersgräns.

Ett kommunalt aktivitetsstöd ger 75 kronor per sammankomst för grupper med minst tre deltagare och en ledare. För föreningar som riktar sig till personer med funktionsvariationer utgår 100 kronor per sammankomst. Ersättningen betalas ut senast sex veckor efter sista ansökningsdag.

Kommunalt aktivitetsstöd kan sökas två gånger per år.
— För perioden 1 januari till 30 juni är sista ansökningsdagen 25 augusti.
— För perioden 1 juli till 31 december är sista ansökningsdagen 25 februari.

E-tjänst för ansökan om kommunalt aktivitetsstöd

Du kan från och med 1 oktober ansöka bidrag till att anordna smittsäkra höstlovsaktiviteter. E-tjänsten är öppen 1 oktober till och med 17 oktober.

Uppdatera era föreningsuppgifter

I Fagersta finns ett hundratal föreningar som engagerar och aktiverar. Att finnas med i föreningsregistret främjar såväl din förening som Fagersta kommuns invånare. Många söker i första hand i kommunens föreningsregister för att ta reda på vilka aktiviteter som finns och vem man ska kontakta.

Föreningsregistret innehåller uppgifter om kontaktperson, adress, telefonnummer samt e-post till föreningar i Fagersta kommun. Dessutom finns det möjlighet att kortfattat ge en beskrivning av vilken verksamhet som erbjuds.

För att finnas med i kommunens föreningsregister behöver föreningen uppdatera sina uppgifter minst en gång per år, samt om ändringar sker löpande under verksamhetsåret.

Uppdatera era föreningsuppgifter varje år senast den 25 augusti.
Detta för att säkerställa att kommunens föreningsregister ständigt är aktuellt.

Uppdatera föreningsuppgifter via e-tjänstFöreningsregistret

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test