Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Personal

På Alfaskolan arbetar allt från rektor till lärare, förskollärare och studiehandledare med flera. Lärarna, förskollärarna, fritidspedagogerna, speciallärarna och barnskötarna är indelade i arbetslag. Varje arbetsteam arbetar självständigt under stort ansvar och egen budget.

 • rektor
 • lärare
 • förskollärare
 • fritidspedagoger
 • barnskötare
 • speciallärare
 • socialpedagog
 • modersmålslärare
 • studiehandledare
 • skoladministratör
 • skolhälsovårdspersonal
 • elevassistenter
 • lokalvårdare 
 • vaktmästare

Verksamheten jobbas fram utifrån givna ramar som budget, Lgr-11, skolplan och målbild Fagersta. Detta innebär att skolans mål är gemensamma, men att sättet att nå målen kan se olika ut i de olika arbetsteamen.

Personalen har olika former av konferenser där verksamheten planeras och samordnas.

Här hittar du telefonnummer till Alfaskolans personalrum

Mailadress till personal på Alfaskolan: förnamn.efternamn@edu.fagersta.se

Personalrum
0223-444 16

Årskurs 1
0223-444 76

Årskurs 2
0223-444 07

Årskurs 3
0223-444 20

Årskurs 4
0223-444 85

Årskurs 5
0223 - 448 74

Årskurs 6
0223-448 51

Förskoleklass A (Duvan)
0223-443 50

Förskoleklass B (Svanen)
0223-444 24

Fritidshem Dalen
0223-445 46

Fritidshem A (Duvan)
0223-443 50

Fritidshem B (Svanen)
0223-444 24