Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Fagerstahallens byggnad. Röd tegelstensbyggnad. Med skylten Fagerstahallen på i gult. Blå himmel.

Fagerstahallen

I Fagerstahallens sim-, respektive sporthallar finns möjligheter till olika inomhusidrotter och arrangemang såsom mässor, dans och utställningar. Sporthallens läktare har plats för 650 sittande personer och dessutom finns mindre hallar för olika verksamheter.

Aktuellt i Fagerstahallen

Antalet fall av covid-19 är dessvärre fortsatt högt i Fagersta, även om antalet smittade har sjunkit jämfört med föregående vecka. De regionala restriktionerna har förlängts. Mot bakgrund av detta kommer vi att stänga idrottshallarna helt ytterligare en vecka. Detta gäller för samtliga idrottshallar inklusive Fagerstahallens simhall.

Hallarna kommer ha stängt till och med söndag den 18 april 2021 och detta gäller även för föreningar med träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Beroende på utvecklingen av smittspridningen kan beslutet komma att förlängas.

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka snabbt i Fagersta. I samråd med smittskydd har kommunen därför beslutat att under en begränsad period helt stänga idrottshallarna för uthyrning, det vill säga även för föreningar med träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Detta gäller i samtliga idrottshallar inklusive Fagerstahallens simhall.
Beslutet gäller till och med söndag den 11 april men kan komma att förlängas.

Meddela oss om ni vill fortsätta med era träningstider efter den 11 april.

Läs mer om covid-19 och kommunens verksamheter på fagersta.se/organisation--styrning/trygghet-och-sakerhet/covid-19

Tidigare beslut gällande träningsverksamhet inom kommunens idrottsanläggningar gäller tillsvidare. Vi återkommer med mer information när det sker ändringar i beslut och rekommendationer.

• Idrottshallarna är öppna för föreningar med träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare.
• Träningsverksamhet utomhus är tillåtet även för personer födda 2001 och tidigare.
• Alla utrymmen såsom omklädningsrum och dusch hålls stängda med undantag för badverksamheten i Fagerstahallen.
• Matcher och tävlingar får tillsvidare ej genomföras. Detta gäller kommunens samtliga idrottsanläggningar.

Viktig information

Det är föreningens ansvar att informera och säkerställa att riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten följs. Håll avstånd, undvik trängsel och stanna hemma vid minsta symtom!

Fagerstahallen

Anläggningen har öppet på vardagar kl. 07.30-20.00, helger stängt.
Detta gäller tillsvidare.

Simhall, idrottshall och aktivitetslokaler är öppna för föreningar med träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Läs mer om covid-19 och kommunens verksamheter på fagersta.se/organisation--styrning/trygghet-och-sakerhet/covid-19

Det är många som längtar till dagen då vi kan öppna simhallen och köra igång med bland annat simskola och gruppträning.

Just nu finns det restriktioner som säger att kommunala verksamheter som inte är nödvändiga ska hållas stängda för allmänheten. Detta med anledning av covid-19.

Utöver restriktionerna har vi fuktskador i delar av anläggningen som påverkar möjligheten att öppna upp. Renoveringsarbetet i simhallen är sedan en tid tillbaka färdigställt och vi har fått en otroligt fin simhall. Nu kvarstår arbetet med omklädningsrum och gym där renoveringen preliminärt förväntas köra igång under april. Arbetet beräknas ta cirka sex månader.

Utomhusbadet

Om pandemin tillåter och restriktioner lättar upp mot sommaren så ska vi givetvis satsa på att öppna upp utomhusbadet.
Håll utkik efter mer information som kommer vid ett senare tillfälle.

Vi tackar för ert tålamod och förståelse i dessa tuffa tider!

Tidigare riktlinjer och restriktioner gällande halluthyrning förlängs till och med tisdag den 9 mars. Endast föreningar som har träningsverksamhet för barn födda 2002 och senare får använda hallarna.

Dusch- och omklädningsrum är fortsatt stängda och enstaka matcher får tillsvidare ej genomföras.

Fagerstahallen

Anläggningen har öppet på vardagar klockan 07.30-20.00, helger stängt.
Fagerstahallens simhall och gym har fortsatt stängt för allmänheten.

Med anledning av de nya riktlinjerna kan föreningar bedriva träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Föreningarna ansvarar för att riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten följs.
Detta gäller från och med måndag den 8 februari 2021 till och med den 21 februari 2021 och kan komma att förlängas.

Byt om hemma!

Dusch- och omklädningsrum är fortsatt stängda och används endast för passage till hallarna.

Enstaka matcher

Enstaka matcher får tillsvidare ej genomföras. Detta gäller kommunens samtliga idrottsanläggningar.

Fagerstahallen

Från och med måndag den 15 februari har Fagerstahallens sporthall och aktivitetslokaler öppet på vardagar fram till kl. 20.00.

Ansökan om träningstider

Innebandyspelare med boll och klubba

Nu börjar det bli dags att skicka in er ansökan om träningstider i kommunens idrottshallar för höstterminen 2021 och vårterminen 2022.

Ansökan sker via vår e-tjänst och ska vara inskickad senast 30 april.

Ansök om träningstid här