Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Skogsgläntans byggnad. Modern vitputsad fasad med inslag av trä. Längst fram i bilden finns en stor bilrondell.

Avdelning Regndroppen

Regndroppen är en förskoleavdelning på Skogsgläntan för barn tre till fem år.

Om Regndroppen

Här på Regndroppen är barn, just barn. Här får alla vara den man vill vara och är. Färger, leksaker och material är till för alla.

Vi hjälps åt att tillsammans utmana normer, vara nyfikna och ha öppna sinnen. Det mår alla bättre av.

Tillsammans bygger vi framtiden till en bättre plats för alla att leva i.

Regndroppens verksamhet:

Aktiva åtgärder för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Vi kommer att inleda varje månad med att presentera en diskrimineringsgrund för barnen. Vår vision på Regndroppen är att alla barn oavsett olika behov skall utvecklas efter sin bästa förmåga och få vara den hen är. Vi utformar våran lärandemiljö utefter barnens intressen.

Vi strävar efter att en gång i veckan ha utomhusdidaktik antingen i skogen eller annan plats där matlagning kan ske utomhus. Barnen får då hjälpa till att laga maten samt att servera.

Vi kommer att arbeta med Före Bornholmsmodellen som är ett undervisningsmaterial som ska främja barnens ord och språkutveckling.

Kontakt

0223-443 63
Köket 0223-443 48