Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Om "Polisen informerar"

Polisen och kommunen har kommit överens om att lämna information om brott, brottsfenomen och uppmärksammade händelser i Fagersta kommun på kommunens hemsida - ”Polisen informerar”. ”Polisen informerar” är ett nytt och gemensamt försök att undvika otrygghetsskapande genom att istället publicera saklig och trovärdig information om aktuella och uppmärksammade händelser i Fagersta kommun.

En kvinnlig polis hjälper en pojke att knäppa en polishjälm när han testar polisens utrustning. Till höger i bild så synd en del av en polisbil.

Vi ser en fara i att det lätt blir ryktesspridningar om saker som hänt och vi vill i största mån undvika det. Tillsammans känner vi att detta är ett bra forum för oss att kunna lämna information om brottsstatistik, otrygghet och polisens arbete och hoppas att det i en förlängning också kan skapa en större känsla av trygghet och förtroende för polisen. Att vi kan visa på vad vi faktiskt gör.

Trygghetsundersökningar som görs i Sverige visar att väldigt många känner sig otrygga och är oroliga att utsättas för brott. Det är en oroande utveckling att så pass många känner att deras tillvaro begränsas och det är något som polisen tar på största allvar och det är också vår uppgift att finnas i samhället och förebygga brott och att människor ska känna sig trygga och säkra. Det är enormt viktigt att allmänheten har tilltro till polisen. En känsla av otrygghet behöver dock inte betyda att man är otrygg, men det är just känslan som är viktig och den har vi den största respekt för. En fråga som vi behöver hjälpas åt med är hur vi kan minska den upplevda otryggheten.

En aspekt som gör att människor känner sig extra otrygga är när det händer grova brott. Oavsett om polisen hittar den skyldige eller inte så sätter det djupa spår hos människor, framförallt när det drabbar ett litet samhälle.

Oftast är man mest otrygg när det är mörkt och under kvälls- och nattetid när få människor vistas ute. Det är också skillnader mellan kvinnor och män, för vad man oroar sig över. Media har också stor inverkan på den upplevda tryggheten. Risken för att utsättas för ett brott har dock inte ökat i samma utsträckning som otryggheten. Medias vinklingar har stor betydelse och ofta handlar det om en liten begränsad grupp med personer som utsätts för merparten av brotten, vid till exempel gängkriminalitet.

Sidansvarig: Annika Hedberg

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test