Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Fagerstas historia

En berättelse om Fagersta

Fagerstas historia fram till 1900-talet blir en berättelse om hur bruksdriften vuxit fram i området. En stångjärnshammare anlades 1611 på en plats vid Kolbäcksån där järnhantering pågått sedan medeltiden. Hammaren blev början till Fagersta Bruk, runt vilket så småningom ett samhälle växte fram. Fagersta utvecklades till en tätort relativt sent, allt kretsade kring bruket. De första hundra åren var verksamheten ganska liten och på 1700-talet bodde endast 80 personer i Fagersta.

År 1944 slogs Fagersta brukssamhälle ihop med Västanfors municipalsamhälle och blev staden Fagersta. Tiden efter andra världskriget och fram till 1970-talet utvecklades Fagersta Bruks AB starkt men under 1970- och 1980-talen skedde stora omställningar inom svensk stålindustri och år 1984 upphörde Bruket med sin verksamhet. Nya företag tog över och fortsatte därefter tillverkningen av stålprodukter.

I närområdet fanns ytterligare två betydande bruksmiljöer: Semla och Västanfors. På andra sidan Åmänningen låg Engelsbergs bruk som också har anor tillbaka till medeltiden. Samtliga hyttor ingick i Norbergs bergslag fram till modern tid.