Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Röstkort valmyndigheten

Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du nyfiken på din omvärld och vill ha möjlighet att studera vidare efter gymnasiet? Då är det här ett program för dig. Och du, du kan välja inriktning.

Nyfiken på din omvärld? Vill du få insikt i hur vårt samhälle fungerar? Vill du veta mer om hur olika kulturer och religioner påverkar människors värderingar och levnadssätt?

Håll många dörrar öppna! Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred grund för fortsatta studier. Tyngdpunkten ligger på olika samhällsvetenskapliga ämnen.

Värdera information

På samhällsvetenskapsprogrammet arbetar du utåtriktat med näringsliv, organisationer och myndigheter och du tränar upp din förmåga att kritiskt värdera information. Vi lever i en internationell värld och det har vi tagit fasta på. Vi har flera samarbetsländer i Europa. Du förbereder dig för kontakt med andra länder genom att läsa språk.

Alla inom samhällsvetenskapliga programmet läser samhällskunskap, historia, psykologi, filosofi, religionskunskap, engelska, moderna språk, svenska, matematik, naturkunskap och idrott och hälsa.

Inriktning: Samhällsvetenskap

Här lär du dig att genomföra undersökningar som du sedan analyserar och presenterar. Du får vara med om seminarier, rollspel och föreläsningar. Du lär dig att arbeta med andra och du övar på att fungera i olika sociala situationer. På inriktningen får du en bra beredskap att påverka och skapa din framtid!

Inriktning: Beteendevetenskap

Människors samspel och utveckling. Här fördjupar du din förståelse av människors sätt att handla som individer och som deltagare i grupper. Inriktningen ger dig också kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap. Du får också utveckla din förmåga att använda de olika metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Framtid

Efter examen från samhällsvetenskapsprogrammet är du väl förberedd för vidare studier på högskola eller universitet. Du har många valmöjligheter. Du kan till exempel välja att studera till jurist, journalist, lärare, polis, psykolog, beteendevetare, socionom. Det finns en mängd möjligheter för Dig som gått samhällsvetenskapsprogrammet!

Resa till Polen

Som elev på samhällsprogrammet får du resa till Polen.