Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Herrsmedjan

Den första hammarsmedjan byggdes här redan år 1624 och fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad år 1845.

Smedjan vid Engelsbergs bruk. En gul byggnad med bågformade fönster på gaveln. Svarta dörrar och tegeltak. Ett grönt landskap i för- och bakgrunden

I smedjan färskades järnet – det hettades upp och bearbetades under smälthammaren. Räckhammaren hamrade ut smältstyckena till stänger. Produktionen bestod av stångjärn till dess att lancashiremetoden infördes i slutet av 1800-talet. Då inriktade man sig på att tillverka smältstycken som sändes vidare för bearbetning vid andra bruk.