Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Herrsmedjan

Den första hammarsmedjan byggdes här redan år 1624 och fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad år 1845.

Smedjan vid Engelsbergs bruk. En gul byggnad med bågformade fönster på gaveln. Svarta dörrar och tegeltak. Ett grönt landskap i för- och bakgrunden

I smedjan färskades järnet – det hettades upp och bearbetades under smälthammaren. Räckhammaren hamrade ut smältstyckena till stänger. Produktionen bestod av stångjärn till dess att lancashiremetoden infördes i slutet av 1800-talet. Då inriktade man sig på att tillverka smältstycken som sändes vidare för bearbetning vid andra bruk.