Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Smitta i förskolan

För att underlätta för dig som förälder att avgöra hur länge ditt barn ska vara hemma från förskolan i samband med sjukdom, har vi samlat några goda råd (källa: Socialstyrelsen).

Eftersom de yngsta barnen ännu inte hunnit utveckla immunitet mot så många sjukdomar är det mycket vanligt med infektioner i förskoleåldern. Hur mycket barnen är sjuka påverkas av flera faktorer. De yngsta förskolebarnen är mest sjuka, stora grupper innebär mer sjukfrånvaro medan mycket utevistelse minskar antalet infektioner. Förskolan ska följa uppställda hygienrutiner. Man vet också att barn som utsätts för tobaksrök i hemmet drabbas av mer infektioner i luftvägarna.

De flesta infektionerna är virusutlösta och behöver inte behandlas, men det är viktigt att föräldrar och personal vet när barnet behöver vara hemma på grund av sin infektion. Dessa riktlinjer kommer från Socialstyrelsens skrift: Smitta i förskolan.

En allmän regel är att barnet ska ha gott allmäntillstånd, alltså orka delta i förskolans normala aktiviteter, som också kan innebära utomhusvistelse i flera timmar.

Grundregeln är att barnet bör ha ett feberfritt dygn utan febernedsättande medicin hemma innan det återgår till barngruppen, speciellt gäller det efter en längre feberperiod.

Barnet kan komma tillbaka när det ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarré under två dygn. Vid ovanligt besvärliga utbrott av magsjuka kan förskolan samråda med sin kontakt på BVC.

Virusblåsor i munnen, ofta också i handflator och under fötterna. Sällan feber. Allmäntillståndet avgör om barnet behöver vara hemma.

Om löss förekommer på förskolan ska alla barn och deras familjemedlemmar kammas igenom med finkam (finns på apotek). Endast de som har huvudlöss ska behandlas, receptfria preparat finns på apoteket. Efter behandlingen ska håret finkammas ett par veckor. Barn som behandlats och sedan följs upp med finkamning behöver inte vara hemma från förskolan

Ger klåda i stjärten, oftast nattetid. Barn med synlig mask ska behandlas med maskmedicin, men behöver inte vara hemma från förskolan.

Streptokockinfektioner

(feber, halsont, eventuellt rödprickigt utslag orsakat av streptokockbakterier)
Barnet är smittfritt efter två dygns antibiotikabehandling.

(streptokockinfektion i huden)
När sjukvårdspersonal bedömt att barnet har impetigo ska barnet vara hemma så länge såren är fuktiga.

Eftersom det allmänt är bättre att få vattkoppor i förskoleåldern än senare i livet och man smittar redan ett par dagar innan utslaget kommit är det allmäntillståndet som avgör när barnet behöver vara hemma.

Är oftast självläkande inom en vecka. Hemma från förskolan om ögonen är så variga att man ofta behöver torka eller tvätta ur dem.

I Socialstyrelsens skrift: Smitta i förskolan finns dels allmän information om infektioner och hygienrutiner, dels utförligare information om symtom, smittspridning och när barnet behöver vara hemma vid olika sjukdomar.

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test