Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Rådet för funktionsrätt

Rådet för funktionsrätt är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionsrättsorganisationerna och kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar.

Kommunen ska informera rådet om sin verksamhet och då speciellt om hur omsorgen om människor med funktionsnedsättning är utformad och organiserad. Synpunkter ska inhämtas från rådet i ett tidigt skede så det har möjlighet att med sina synpunkter och förslag påverka ett ärendes handläggning i aktuell nämnd.

Funktionsrättsorganisationernas representanter kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan även informera om och lämna förslag på lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör förhållanden i samhället, för personer med funktionsnedsättning.

I rådet finns representanter för funktionsrättsorganisationer, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK), Västmanland-Dalarnas Miljö- och byggnadsnämnd och socialnämnden

Rådet för funktionsrätts sammanträden

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Mellan rådets sammanträden har rådet för funktionsrätts arbetsutskott ytterligare fyra sammanträden per år.

Sammanträdesdatum råd

15 mars 2022, 17 maj 2022, 13 september 2022, 15 november 2022

Sammanträdesdatum arbetsutskott

15 februari 2022, 12 april 2022, 16 augusti 2022, 18 oktober 2022

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test