Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Företagsbesök

Vill du och ditt företag ha ett företagsbesök? Fagersta kommun genomför ett antal företagsbesök året runt. Syftet med besöken är att bygga relationer och öka kunskapen om företagens villkor och förutsättningar.

5 stycken människor som tittar på en dator.

Företagsbesöken är en viktig del i arbetet med att skapa ett gott företagsklimat. Vi för företagsbesök hos alla företag, stora som små. Vi informerar också om vad som är på gång i kommunen.

Syftet med företagsbesöken är att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Kommunen får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och få information om företaget och dess framtidsplaner. Dessutom får kommunen höra om vilka förväntningar företagare har på kommunen.

Ett företagsbesök är också en bra möjlighet för er att engagera er i arbetet med det lokala företagsklimatet.

Näringsliv och turism gör företagsbesöken tillsammans med kommunledningen och representanter från politiken, men ni kan naturligtvis höra av er när som helst om ni bara vill träffa oss på näringslivsenheten.

Vi tar gärna foton på våra besök (självklart i samtycke med företagen) och lägger ut på vår facebooksida för att marknadsföra såväl företagen som våra besök.

Om du vill ha ett besök av oss, se kontakuppgifter nedan:
Kontakt - Näringsliv och turism

Eller anmäl dig direkt via e-post här:
naringsliv@fagersta.se


Sidansvarig: Anna-Karin Larsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test