Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Sponsring

Fagersta kommun kan sponsra olika aktiviteter och evenemang. Sponsringen ska bidra till att stärka platsvarumärket Fagersta.

Kriterierna för sponsring är att den sponsrade ska bedriva samhällsnyttig verksamhet. Det ska vara positivt för kommunen att kopplas samman med den sponsrade och den verksamhet, aktivitet eller evenemang som sponsringen avser. Kommunen sponsrar inte enskilda personer eller företag utan sponsringen riktar sig till föreningar eller specifika evenemang som anordnas.

För att Fagersta kommun ska ingå sponsringssamarbete ska följande kriterier uppfyllas:

  • Sponsringen ska riktas till en angiven verksamhet, evenemang eller aktivitet som den sponsrade genomför. Aktiviteterna och evenemangen ska vara publika och vända sig till allmänheten.
  • Sponsringen ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv. Mottagaren ska beskriva hur sponsringen bidrar till ökad jämställdhet samt hur evenemanget eller verksamheten är tillgänglig för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Om det är en förening som söker ska styrdokument bifogas där föreningen påvisar ett systematiskt jämställdhetsarbete. Krav på utbildning kommer att ställas på den sponsrade.
  • Den sponsrade ska göra en motprestation i form av en aktiv marknadsföring och/eller en aktivitet för kommunens räkning. 
  • Ansökan om sponsring ska göras via vår e-tjänst. Den sökande ska ta del av och godkänna kommunens villkor för sponsring enligt riktlinjerna.
  • Ansökan för en aktivitet ska lämnas in senast tre månader innan tiden för sponsringsaktiviteten. Ansökan om sponsring över tid ska lämnas in senast den 1 december året innan avtalsperioden. Om detta inte uppfylls behandlas inte ansökan.

De nya riktlinjerna för sponsring antogs den 15 juni 2020.

Ansök om sponsring

Sidansvarig: Sandra Wisell

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test