Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information
Manlig förskolärare på förskola

Avdelning Ängen

Ängen är en förskoleavdelning på Solängen för barn ett till två år.

Om Ängen

Ängen är en ett till tvåårsavdelning och är öppen 7.30–16.00.
Övriga tider är vi på jouravdelningen Solen.

Avdelningen är anpassad efter de yngsta barnen med olika lekmiljöer som stimulerar barnens utveckling både i leken, samspelet med andra barn, fin- och grovmotorik och deras fantasi. Vi ser till varje barns kompetenser och stärker dem medvetet i deras personliga positiva egenskaper.

Våra barn sover ute i sovsäckar under tak. 

Kontakt

0223-445 47