Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Vård- och omsorgsprogrammet

Det här är programmet för dig som brinner för att hjälpa människor! Det behövs allt fler som jobbar inom vård- och omsorg och det finns många intressanta områden.

Elev som testar blodtryck på patient

Brinellskolans Vård- och omsorgsprogram är certifierat av Vård- och omsorgscollege som ger dig en extra merit inför framtiden samt goda kontakter i arbetslivet. Vi erbjuder ett högskoleförberedande yrkesprogram för dig som vill få både en yrkesexamen och särskild behörighet till högskolan. Är du intresserad av att arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har en funktionsnedsättning? Då är Vård- och omsorgsprogrammet ett bra alternativ.

Vad får du lära dig?

Under utbildningen får du lära dig om hälsa, ohälsa, medicin, pedagogik, psykologi och om hur kroppen fungerar och är uppbyggd. Du får även kunskaper om vanliga sjukdomar och hur de kan botas och förebyggas. Du får kunskaper om hur du kan se en vårdtagares hela livssituation samt stötta människor till att på bästa sätt hjälpa sig själva.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om människans utveckling och funktion från livets början till dess slut. Du kommer även att få lära dig hantera teknisk utrustning som blir allt vanligare inom vården.

Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen innehåller minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du praktiskt tillämpa de kunskaper du får i skolan. Det kan innebära en personlig utveckling på flera plan. Bland annat ger APL dig yrkeserfarenhet samt kontakter du kan ha nytta av då du söker arbete.

Framtid

Efter avslutad gymnasieutbildning kan du söka arbete direkt inom hälso- och sjukvården. Programmet kan även ligga till grund för fortsatta studier inom yrkeshögskolan, högskolan eller annan vuxenutbildning. Kanske du vill utbilda dig till sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist eller andra yrken inom vårdområdet.

Handslaget

Genom projektet Handslaget erbjuder Fagersta Kommun våra elever på Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet möjlighet till allmän visstidsanställning som undersköterska eller barnskötare i sex månader efter examen.

Se mer information och kriterierna för att kunna söka till projektet här:

Informationsblad - Handslaget Pdf, 481.3 kB.

Vård- och omsorgscollege

Vårt Vård- och omsorgsprogram ingår sedan 2008 i Vård- och omsorgscollege!

Vård- och omsorgscollege är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn. Det är också en kvalitetsstämpel som visar att den som utbildat sig inom ett Vård- och omsorgscollege har gått en utbildning i nära samverkan med arbetslivet, och därmed har goda chanser att få jobb.

Vård- och omsorgscollege

Logotype vo-college

Vad tycker våra elever?

”Fördelarna med VO är det är lika mycket teori som praktiskt. Man lär sig om bemötande av människor som man också kan använda sig av i andra typer av yrken.
Jag valde programmet för att jag vill jobba med människor. Jag tycker att jag valt helt rätt!”
/ Mariana, VO21

Programplan

 • Engelska 5 (100 poäng)
 • Historia 1a1 (50 poäng)
 • Idrott och hälsa 1 (100 poäng)
 • Matematik 1a (100 poäng)
 • Naturkunskap 1a1 (50 poäng)
 • Religionskunskap 1 (50 poäng)
 • Samhällskunskap 1a1 (50 poäng)
 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 (100 poäng)
 • Anatomi och fysiologi 1 (50 poäng)
 • Anatomi och fysiologi 2 (50 poäng)
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100 poäng)
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100 poäng)
 • Gerontologi och geriatrik (100 poäng)
 • Hälso- och sjukvård 1 (100 poäng)
 • Hälso- och sjukvård 2 (100 poäng)
 • Omvårdnad 1 (100 poäng)
 • Omvårdnad 2 (100 poäng)
 • Psykiatri 1 (100 poäng)
 • Psykiatri 2 (100 poäng)
 • Psykologi 1 (50 poäng)
 • Samhällskunskap 1a2 (50 poäng)
 • Social omsorg 1 (100 poäng)
 • Social omsorg 2 (100 poäng)
 • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 (100 poäng)
 • Individuellt val (100+100 poäng)
 • Gymnasiearbete (100 poäng)
 • Vårdpedagogik och handledning (100 poäng)
 • Socialt arbete 1 (100 poäng)
 • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 (100 poäng)
 • Engelska 6 (100 poäng)

För att kunna plugga vidare på universitet eller högskola krävs det att du har så kallad grundläggande behörighet. På alla våra yrkesprogram har du möjlighet att läsa de kurser som krävs för att få det. Det ger dig enorma möjligheter efter gymnasiet, då du kan välja om du vill gå direkt ut i arbete eller studera vidare!

Kontakt

Välkommen till oss på Vård- och omsorgsprogrammet!

Arbetslagsledare:
Sisko Laurila, 0223-447 45

Lärare:
Ann-Kristin Bränd

Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test