Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kulturskolan

Kultur betyder odling, och det är precis vad vi jobbar med - att odla ett intresse. Våra ämnesområden är: musik, dans och bild.

Skolvägen 2, 737 44 Fagersta

  • Klassorkester fortsätter att erbjudas, liksom digital undervisning avseende ämneskurser
  • Enskild undervisning erbjuds i de flesta ämnen från och med 25 januari, kontakta kulturskolan för mer information
  • Alla fysiskt planerade uppvisningar/arrangemang ersätts med digitala i den mån det är möjligt

Kulturskolan ska ta hand om det traditionella, men även ta vara på nya idéer och skapande krafter som finns hos alla människor. Verksamheten är frivillig och är till för alla i Fagersta kommun, gammal som ung.

Sjuk- och frånvaroanmälan av inskrivna elever

Om du inte kan komma till din lektion är det viktigt att du i god tid meddelar enligt följande:

  • I första hand till din lärare genom telefonkontakt, sms eller e-post
  • I andra hand till Kulturskolans expedition 0223-442 50

Information om inställda lektioner får du av din lärare.

Kontaktpolitiker: Jan Johansson (M), Marina Lundqvist (V)

Du ansöker till Kulturskolan via vår E-tjänst, du behöver bank-ID för att kunna ansöka.

Ansök till Kulturskolan