Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Låneregler

Regler och avtal som gäller vid lån av material från Brinellskolans skolbibliotek

Låneförbindelse

För att få låna på skolbiblioteket ska låneförbindelsen skrivas under av dig och om du är omyndig även av vårdnadshavare/god man.

Låneförbindelse - Blankett Pdf, 164 kB.

SkolID-kortet är ditt lånekort

Ta med ditt skolID-kort och en giltig ID-handling inför inskrivningen på biblioteket. Även din fullständiga bostadsadress och skol-eposten måste medtas. Vi registreringen ska du ange en valfri PIN-kod (4 siffror). Vi återlämning av bok/media så raderas uppgifterna om lånet.

Ansvar

Ditt skolkort är en personlig värdehandling. Du ansvarar för allt som lånas på kortet. Du får inte anteckna eller rita i låneböcker. Anmäl adress- och namnändring till biblioteket.

Lånetid

Lånetiden är 4 veckor och du kan låna om böckerna/media en gång. Läromedel lånas ut per läsår eller halvår (eller annan period som läraren bestämmer). Svenska klassuppsättning lånas ut på 5 veckor, engelska på två månader.

Avgifter

Har du inte återlämnat en bok i tid så skickar vi en påminnelse via e-post. Du är därmed skyldig att läsa din skol-epost regelbundet. Påminnelser skickas efter 14 dagar, 4 veckor resp. 8 veckor. Om boken inte återlämnas då blir du ersättningsskyldig. Obetalda fakturor går vidare till inkasso. Även förstörda låneböcker/media debiteras.

Kom ihåg!

Meddela biblioteket dels om du bytt adress, dels om du har ett nytt skolkort, som då ska registreras. Var rädd om dina låneböcker. De ska hålla länge!

Dataskyddsförordningen GDPR

Biblioteket hanterar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Den lagliga grunden för hantering av dina personuppgifter är för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse och fullgöra ett låneavtal.

Du har alltid rätt att få veta vilken information vi har om dig. Det kallas att få ett registerutdrag. Du kan också begära att felaktiga uppgifter rättas och att uppgifterna begränsas eller tas bort. För att kunna ta bort alla uppgifter om dig i vårt register behöver du lämna tillbaka det du har lånat och betala eventuella avgifter. Biblioteket kan ta bort ditt lånekort om du inte längre vill vara låntagare. Kontakta Fagersta kommuns dataskyddsombud om du har frågor eller synpunkter. Du når dataskyddsombudet via e-post:

dso@fagersta.se

Du har också rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter hos tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till Integritets-skyddsmyndigheten finns på deras hemsida:

IMY.se

 

Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test