Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Tillgänglighetsredogörelse för fagersta.se, undersidor samt enterfagersta.se

Fagersta kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att fagersta.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade
  • Det finns flera e-tjänster och system, som du når via fagersta.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

Välj typ av ärende * (obligatorisk)
Välj typ av ärende
Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Men webbplatsen är under uppbygnad just nu och vi hävdar därför oskäligt betungade som skäl för de de delar som inte är tillgängliga idag.

Otillgängliga delar:

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns videofilmer som inte är textade.
  • Det finns flera e-tjänster och system, som du når via fagersta.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern testning, av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes 2022-11-10

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test