Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information
Manlig förskolärare på förskola

Jouravdelning

Här hittar du information om morgon- och kvällsjouren på förskolan Ugglan.

Jouravdelning

Morgonjouren

Morgonjouren är på Mellangården. Två personal, en från varje sida, har hand om barnen.

Klockan 7.25 går alla till sina respektive avdelningar.

Kvällsjouren

Kvällsjouren är på olika avdelningar beroende på vilken personal som har kvällsjouren. Det står på dörren till alla avdelningar var kvällsjouren är den dagen.

Klockan 16.30 lämnas alla barn som är kvar på kvällsjouren.

Besöks- och öppettider 6.15–18.30.