Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

ANDTS

Information om kommunens arbete med att motverka riskbruk, skadligt bruk och beroende av Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel (ANDTS).

Tonårsparlören som ljudbok

Tonårsparlören delas varje år ut till vårdnadshavare till ungdomar i årskurs 8. Här finns fakta och tips om ungdomar och alkohol. Allt för att göra tonårstiden lite lättare - både för dig och din tonåring. Innehållet finns på hemsidan iq.se men nu även som ljudbok och den hittar du i länken nedan.

Tonårsparlören som ljudbok

ANDTS-samordnare

Vi har en samordnare för övergripande förbyggande arbete med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Samordnaren arbetar strategiskt med att stötta kommunens verksamheter i deras förebyggande arbete och deltar i regionala nätverksträffar.

Kontaktuppgifter ANDTS-samordnare

Annika Hedberg
0223-440 64

annika.hedberg@fagersta.se

ANDTS-grupp

Den här gruppen bildades för att utveckla samverkan mellan olika parter som jobbar förebyggande med unga och ANDTS i Fagersta. Gruppen träffas fyra gånger per år. Idagsläget har gruppen representanter från grundskolan och gymnaiseskolan, skolhälsovård, öppenvård och ungdomsmottagning.

ANDTS-coach utbildning

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper inom ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) samt vägledning i hur man kan jobba förebyggande med dessa frågor. Utbildningen riktar sig till personer som är verksamma i Fagersta och som i sin funktion möter människor, till exempel barn/unga, föräldrar, anställda med flera och kommer i kontakt med frågor rörande ANDTS. Under två dagar får ges grundläggande kunskaper och verktyg att använda inom dessa områden. Då utbildningen riktar sig till verksamma i Fagersta erbjuds även chansen att ta del av ett lokalt nätverk som man även fortsättningsvis kan vara en del av.

ANDTS-coah utbildning

Sidansvarig: Annika Hedberg

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test