Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett viktigt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar.

Syftet med rådet är att stärka pensionärsorganisationernas inflytande i övergripande frågor som rör äldre. Rådet ska vara ett forum för information och kunskapsspridning och arbeta för att pensionärernas synpunkter tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering.

I rådet finns representanter för pensionärsorganisationer, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) och socialnämnden.

Kommunala pensionärsrådets sammanträden

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Mellan rådets sammanträden har kommunala pensionärsrådets arbetsutskott ytterligare fyra sammanträden per år.

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test