Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Allmänt om gymnasiestudier

Gymnasieskolan är indelad i ett antal nationella program. Brinellskolan erbjuder sex yrkesprogram och fyra högskoleförberedande program. De elever som är obehöriga att gå ett nationellt program inom gymnasieskolan kan välja något av våra introduktionsprogram.

Gymnasieelever som studerar

Programmen

De nationella programmen består av minst 2 500 poäng fördelade på sex huvudblock:

 • Gymnasiegemensamma ämnen (600-1250 poäng)
  De här kurserna läses på alla program men i olika omfattning.
 • Programgemensamma karaktärsämnen (150-1100 poäng)
  Dessa kurser är specifika för respektive program och läses av samtliga elever på programmet oavsett vald inriktning.
 • Inriktningar (300-900 poäng)
  Kurser som är specifika för den valda inriktningen inom ett program.
 • Programfördjupningar (200-900 poäng)
  Kurser som bestäms av skolan och som syftar till att bredda och fördjupa elevens kunskaper.
 • Gymnasiearbete (100 poäng)
  Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier och förvärvsarbete. Arbetet ska knytas till programmets karaktär och är en större självständig uppgift som kan ske såväl teoretiskt som praktiskt.
 • Individuellt val (200 poäng)
  Kurser man själv väljer utifrån det kursutbud som skolan har.

Kurser

Gymnasieskolan är indelade i ett antal kurser som omfattar från 50 till 200 poäng, beroende på kurs. Betyg ges i respektive kurs och inte i ämne. Skolan bestämmer hur många timmar respektive kurs ska omfatta. Eleverna har dock en garanterad undervisningstid om 2 180 timmar på yrkesprogram och 2 430 timmar på högskoleförberedande program.

Betygsskalan är F till A. F ges när kursen inte är godkänd.

Examen

Yrkesprogram

Yrkesprogrammen syftar till en yrkesexamen. För en detta ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1 (eller svenska som
andraspråk 1), engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.
Eleven kan få en yrkesexamen både genom lärlingsutbildning och genom skolförlagd yrkesutbildning.

En elev som har en yrkesexamen från gymnasieskolan kan börja jobba direkt inom det yrke man utbildat sig för.

Högskoleförberedande program

De högskoleförberedande programmen syftar till en högskoleförberedande examen. För detta ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 (eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3), engelska 5 och 6 samt matematik 1. Dessutom ska eleven ha ett godkänt gymnasiearbete.

Kan jag läsa vidare på högskola efter ett yrkesprogram?

På samtliga yrkesprogram har du möjlighet att välja om du vill läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

Kurserna som krävs för grundläggande högskolebehörighet är Svenska 2 och 3 (eller Svenska som andraspråk 2 och 3) samt Engelska 6.

Antagning

Antagningen till gymnasiet sköts av gymnasieantagningen. Här finns information om antagningskrav och datum för ansökningar.

Gymnasieantagning

 • Gymnasieval: 11 januari–14 februari
 • Preliminär antagning: 9 april
 • Omval: 15 april–2 maj
 • Slutlig antagning: 28 juni
 • Sista svarsdag: 24 juli
 • Reservantagning: 1 augusti–13 september
Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test