Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Att styra Fagersta

Kommuners verksamhet styrs av kommunallagen och speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen samt plan- och bygglagen. Därutöver har kommunerna stora möjligheter att själva bestämma hur resurser ska fördelas och hur arbetsuppgifterna ska skötas.

Det är de politiker som blivit valda av kommunens medborgare som avgör hur Fagersta ska styras. Sedan valet år 2018 är Socialdemokraterna största parti i Fagersta. Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd är Marino Wallsten (S).

Kommunfullmäktige styr och beslutar

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i kommunen. I Fagerstas fullmäktige sitter 35 ledamöter, vilka är proportionellt utsedda utifrån valresultatet. Det parti som har fått flest röster har också flest representanter i fullmäktige.

Kommunfullmäktige fastställer kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala. Där tas också beslut av principiell karaktär och övergripande mål.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad med undantag för januari, juli och augusti. På sammanträdena är allmänheten välkommen och vid några tillfällen per år bjuds också allmänheten in för frågestund.

Kommunfullmäktiges kallelser, handlingar och protokoll finns att läsa på hemsidan under Möten, handlingar och protokoll.

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Kommunstyrelsen är kommunens ledande nämnd – den leder och samordnar allt arbete inom kommunen och har uppsikt över övriga nämnders arbete. Styrelsen har också hand om kommunens ekonomi.

Sammanträden sker i regel en gång per månad. Dessa är inte offentliga men det går att ta del av kommunstyrelsens ärenden genom att läsa kallelser, handlingar och protokoll här på hemsidan. Detta gäller även kommunens övriga nämnder.

Kommunens nämnder sammanträder i sessionssalen i kommunhuset.

Nämnder utför det dagliga arbetet

Kommunfullmäktige väljer vilka nämnder som ska finnas och vilka politiker som ska sitta i dessa. Varje nämnd har hand om ett särskilt fackområde.

Nämnderna förbereder ärenden som ska beslutas i fullmäktige och genomför sedan dessa beslut. Varje nämnd har i sin tur ett utskott som förbereder många av de ärenden som ska upp i nämnden.

Under varje nämnd finns en eller flera förvaltningar, där tjänstepersoner utför de dagliga arbetsuppgifterna. Det kan vara att ge byggnadslov eller bevilja ekonomiskt bistånd.

Kommunallagen

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test