Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Avdelning Granngården

Granngården är en förskoleavdelning på Solängen för barn tre till fem år.

Om Granngården

Under Sveasalongen i Västanfors på nedre plan ligger Förskolan Solängens avdelning Granngården som är en avdelning för barn mellan tre till fem år. Förskoleavdelningen är placerad i stora ljusa lokaler.

På förskoleavdelningen Granngården vill vi ha en trygg och positiv miljö för barnen att utvecklas i. Vi är närvarande pedagoger som brinner för att skapa en rolig och stimulerande verksamhet utifrån barnens önskemål, intressen och behov med utgångspunkt i Förskolans Läroplan. Eftersom vi bara har en avdelning för alla åldrar så upplever vi att vi har en nära kontakt mellan barn, vårdnadshavare och personal. Vi arbetar för att barnen ska utveckla sin empatiska förmåga och sociala kompetens genom att lära av varandra. Vi vill att barnen ska utveckla en positiv självkänsla och ett gott självförtroende till sin egen förmåga.

Vår förskola arbetar med Grön Flagg som är en miljöcertifiering av förskola och skola. Genom ett roligt och spännande arbetssätt vill vi lära barnen att respektera och värna om vår närmiljö för ett hållbart samhälle.

Ett annat arbetssätt som vi fokuserar på är Natur och Teknik för alla "NTA". Genom ett utforskande och reflekterande arbetssätt undersöker vi hur luftens och vattnets egenskaper fungerar genom olika experiment. Barnen får bland annat träna på att ställa olika hypoteser, reflektera över vad som händer och varför. Ett roligt och uppskattat arbetssätt bland barn och personal.

Vi har utevistelse varje dag som vi upplever har positiv påverkan på barnens välbefinnande och hälsa. Utomhus har barnen möjligheter att utveckla exempelvis sin grovmotorik i form av lek och utforskande på vår kuperade gård med olika lekmiljöer eller under våra utflykter till olika platser. Barnen tycker det är roligt att bland annat utforska skogen, olika lekplatser, simbadet, hembygsgården eller biblioteket.

Kontakt

0223-444 67