Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Skyddsrum

I Fagersta finns det många skyddsrum utplacerade i tätorten. Skyddsrum ska ge skydd åt befolkningen i händelse av krig och är byggda för att skydda mot effekterna av olika slags stridsmedel som kan komma att användas i krig. 

Skyddsrums skylt som sitter på en tegelvägg.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som hanterar frågor om skyddsrum.

Information om skyddsrum hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Skyddsrummen finns inrymda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter, och är utmärkta med en särskild skylt. I fredstid kan ett skyddsrum användas till annat som de flesta andra lokaler. 

Du tillhör inte någon speciellt skyddsrum utan kan gå till det som är närmast där du befinner dig.

För att ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid kan man kolla i skyddsrumskartan. I skyddsrumskartan kan du skriva in en adress och få fram närmaste skyddsrum.

Skyddsrumskarta

Det är olika hotbildsanalyser som bestämt var i Sverige skyddsrum ska finnas. Det har alltså aldrig varit ambitionen att bygga skyddsrum för hela befolkningen. Det beror på var man befinner sig om man behöver tillgång till skyddsrum.

Om skyddsrummet behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummet kunna ställas i ordning inom två dygn. Det är i första hand byggnadens ägare eller nyttjanderättshavaren som ska göra det möjligt att komma in i skyddsrummet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har uppdraget att kontrollera och se till att skyddsrummen vårdas och sköts så att skyddsförmågan inte försämras.  För underhåll av skyddsrummen ansvarar respektive fastighetsägare.

Sidansvarig: Anna Nilsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test