Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Bidrag för sommarlovsaktiviteter 2024

Fagersta kommun vill ge barn och ungdomar ett innehållsrikt sommarlov 2024. Därför uppmuntrar vi nu ideella föreningar, som är godkända av Välfärd- och servicenämnden, att söka bidrag för att anordna kostnadsfria aktiviteter under sommarlovet.

Bad i sjö

Målet är att erbjuda en mångfald av aktiviteter för barn och unga, som kan sträcka sig över en eller flera dagar under lovet. För de aktiviteter som varar antingen hela dagen eller en halv dag, ser vi positivt på att deltagarna får erbjudande om mat eller annan förtäring.

Bidraget för kostnadsfria lovaktiviteter 2024 möjliggörs genom medel från Tillväxtverket och kan beviljas med ett belopp upp till max 50 000 kronor. Vid eventuell marknadsföring ska logotyperna för Tillväxtverket och Fagersta kommun inkluderas.

Stödet ska bidra till:

  • En meningsfull fritid.
  • Att främja ett jämlikt föreningsliv och en jämlik hälsa.
  • Att stimulera både flickors och pojkars deltagande.
  • Att främja integration och motverka segregation.
  • Att skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Ansökan

Ansökningsperiod 27 mars – 28 april 2024

Ansökan om bidrag för att arrangera avgiftsfria sommarlovsaktiviteter genomförs via kommunens e-tjänsteplattform.

E-tjänst för ansökan

Målgrupp

Barn och ungdomar i åldern 7–25 år. Ansökan kan gälla hela åldersspannet 7–25 år eller del, till exempel 7–10 eller 13–18 år.

Bedömning av ansökan

Välfärd- och serviceförvaltningen granskar och beslutar om tilldelning av medel eller avslag. Förvaltningen baserar sina beslut på:

  • Aktiviteter som tydligt beskriver hur kommunens syfte ska uppnås.
  • Aktiviteter fördelade i våra olika stadsdelar.
  • Aktiviteter som säkerställer aktiviteter under sommarens olika veckor.
  • Aktiviteter som i helhet blir en bredd av olika former av aktiviteter.
  • Ansökans storlek i förhållande till kvalité, deltagarnivå och ideella insatser.

Bidragsnivå 1

Stödet avser mindre sommarlovsaktiviteter med omkring 5–20 deltagare och starkt präglas av ideella insatser. Denna nivå är till för initiativ som syftar till att skapa meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar genom aktiviteter som är lätta att organisera och genomföra med begränsade resurser.

Bidragsnivå 2

Stödet är riktat mot sommarlovsaktiviteter som behöver ett mellanstort ekonomiskt stöd, planeras engagera omkring 20–60 deltagare och delvis drivs av ideella krafter. Denna nivå stödjer bredare initiativ som strävar efter att inkludera en större grupp barn och ungdomar.

Bidragsnivå 3

Avsett för sommarlovsprojekt som kräver omfattande stöd, lockar minst 60 deltagare och innefattar en kombination av professionell ledning och ideellt engagemang. Denna nivå är för ambitiösa initiativ som syftar till att skapa större evenemang, aktiviteter eller program som sträcker sig över flera dagar eller veckor.

Jämlikhetsutbildning

Föreningar som beviljas bidrag för sommarlovsaktiviteter 2024 ska innan genomförandet, tillsammans med ledarna för aktiviteten, genomgå Fagersta kommuns digitala jämlikhetsutbildning.

Utbildningen kan genomföras enskilt eller som grupp.

Jämlikhetsutbildningen

Har ni redan genomfört utbildningen?

Ledare som tidigare genomfört den digitala jämlikhetsutbildningen behöver inte genomföra den igen inför sommarlovsaktiviteterna 2024. I ansökan kan ni uppge antalet ledare som redan genomfört utbildningen.

Redovisning

Föreningar som beviljats bidrag för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter ska via e-tjänst senast den 31 augusti 2024 redovisa genomförda aktiviteter. I samband med redovisningen ska föreningen bifoga kvitton, fakturaunderlag och annan dokumentation relaterat till aktiviteten.

E-tjänsten för redovisning öppnar den 17 juni 2024.

E-tjänst för redovisning

Utbetalning

Utbetalning av bidraget sker i samband med godkänd redovisning. Vid det fall att en aktivitet inte genomförs i enlighet med ansökan kan hela eller delar av bidraget utgå.

Sidansvarig: Alexander Hietala

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test