Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Elevinflytande

Eleverna har flera lika möjligheter att påverka Mariaskolans verksamhet.

Elevskyddsombud

Från årskus 1 har varje klass ett elevskyddsombud som ska företräda eleverna i arbetsmiljöarbete. Eleverna  anmäler intresse till att vara elevskyddsombud.  En lottning sker om det är flera som anmält intresse.

Skolledningen ska också skapa goda förutsättningar för elevinflytande i arbetsmiljöfrågor.
Elevskyddsombuden har rätt att få utbildning för sitt uppdrag och ledig tid för att delta i utbildningen.

Elevskyddsombud väljs för ett läsår, en elev per klass från årskurs 1 till årskurs 6.
Elevskyddsombuden har möten med resurspedagogerna en gång i månaden.

Rastvärdar

Rastvärdar är elever från årskurs 4, 5 och 6. Rastvärdarnas främsta uppgift är att några rastvärdar, tillsammans med en vuxen, ansvarar för en rastaktivitet var per vecka. Aktiviteten är på förmiddagsrasten 9.30-10.00 och då är alla elever som vill välkomna att delta. Rastvärdarna har sitt uppdrag för en termin i taget. Rastvärdarna utbildas under en halvdag innan de startar sitt uppdrag.

Rastvärdsverksamheten är en viktig del i Mariaskolans förebyggande arbete.

Har du funderingar som gäller Rastvärdsverksamheten så går det bra att höra av sig till
Eva-Lena Johnsson, telefon 0223-442 74.

Klassråd och kostråd

Klassråd hålls en gång i vecka i samtliga klasser

Mariaskolan kostråd träffas en gång per termin, på mötena deltar kostchef, skolmåltidspersonal, skolsköterska och elevrådsrepresentanter