Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Att lämna anbud / bli leverantör

Allt du behöver veta för att hämta underlag och lämna anbud

Att tänka på när du lämnar anbud

Vi försöker ständigt underlätta för potentiella anbudsgivare genom att förtydliga upphandlingsdokumentet i den mån det är möjligt. Här följer några enkla råd och tips för dig som vill lämna anbud:

  • Läs noga igenom vad som efterfrågas
  • Fundera om detta är något för ditt företag
  • Kontrollera att alla handlingar som efterfrågas skickas med
  • Kontrollera att svar lämnats på samtliga frågor som ställs i tid
  • Eventuella referenspersoner som anges i anbudet ska vara vidtalade
  • Fråga oss om något är otydligt

Lämna anbudet i god tid

Anbudet lämnas in elektroniskt via e-avrop inom anbudstiden. Ett för sent inkommet anbud kan aldrig hanteras enligt LOU utan förkastas direkt. Observera att vi inte kan ta emot anbud per e-post. Har du tekniska problem i samband med anbudsinlämnande, kontakta supportfunktionen i TendSign för att få hjälp.

Offentlighet och sekretess

Inkomna anbud omfattas av absolut sekretess till dess att tilldelningsbeslut har fattats. Därefter behandlas de enligt offentlighetsprincipen. Om du som anbudsgivare vill sekretessbelägga hela eller delar av ditt anbud ska detta klart framgå, tillsammans med vilka skäl som åberopas samt en beskrivning av vilken skada företaget kan lida i det fall uppgiften röjs. Observera att det alltid görs en sekretessprövning i enlighet med gällande sekretesslagstiftning innan allmänna handlingar lämnas ut

Sidansvarig: Anna-Karin Larsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test