Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Olsboskolan/Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Olsboskolan är Fagersta kommuns anpassade grundskola. Den anpassade grundskolan är en egen skolform för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Kontakt
Anpassad gundskola för årskurs ett till nio samt anpassad gymnasieskola.
Norrbyvägen 12, 737 41 Fagersta

Rektor: Lisa Rudolfsson, 0223-443 53
Skoladministratör: Eva Netterdag, 0223-441 67
Kontaktpolitiker: Sarah Kantojärvi, Simon Strandberg

Skolan är också öppen för barn som har en begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.

Skolan består av anpassad grundskola, träningsskola och anpassad gymnasieskola för elever som tidigare gått på träningsskolan. Skolan är inrymd i flera lokaler; träningsskolan samt den anpassade gymnasieskolan finns på Norrbyvägen 12.

Det anpassade grundskolan årskurs ett till sex på Per Olsskolan ät uppdelad i tre klasser, en låg- och två mellanstadieklasser. Anpassad grundskola årskurs sex till nio finns på Risbroskolan.

Intyg utfärdas efter avslutad studiegång. På begäran av vårdnadshavare kan intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Elever på anpassad grundskola får betyg från år 6 om vårdnadshavare och eleven själv begär det. Samtliga elever som väljer att inte få betyg får ett skriftligt omdöme per läsår.

Kontakt

lisa.rudolfsson@edu.fagersta.se

eva.netterdag@fagersta.se