Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Person framför en bokhylla fylld med böcker

Skolbibliotek

Biblioteket ligger i Brinellskolans B-hus och är en resurs för skolans elever och lärare. På biblioteket kan du söka information, låna böcker samt läsa tidningar och tidskrifter och du får hjälp att hitta det du söker. Här finns också arbetsplatser för grupper eller enskilt arbete. Biblioteket är öppet under skoltid, vanligtvis mellan kl 8.30-16.00.

Låna

För att registrera dig som låntagare på skolbiblioteket ska du ta med ditt skolkort, en giltig ID-handling, dina adressuppgifter, uppgift om skol-epost och mobilnummer. Detta gäller både elever och personal.

Lånetiden är fyra veckor, och du kan låna om boken om den inte är reserverad av någon annan. Om du glömmer att lämna tillbaka boken får du påminnelser via e-post. Om du inte lämnar tillbaka boken efter tre påminnelser får du en räkning.

Tidskrifter och referensböcker (märkta med REF) lånas inte ut.

Vad gäller skolans faktadatabaser så har du tillgång till vissa av dessa hemifrån.

Mer information finns i Itslearning.

Välkommen att använda biblioteket!