Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Socialnämndens taxor & avgifter

Här finns socialnämndens aktuella taxor & avgifter.

Särskilt boende


Måltider

4 110 kronor/månad

Omvårdnad

2 139 kronor/månad

Kostnadsersättning förbrukningsvaror

306 kronor/månad

Korttidsplats/växelvård/avlastning


Måltider

137 kronor/dygn

Kostnadsersättning förbrukningsvaror i väntan på särskilt boende

306 kronor/månad

Hemservice och hemtjänst


0,5–6,5 timmar per månad

329 kronor/timme

Mer än 6,5 timmar per månad

2 139 kronor/månad

Trygghetslösningar


Installation trygghetslarm

307 kr

Månadsavgift enbart larm

250 kronor/månad

Extra larmknapp/Borttappad larmknapp

153 kronor/styck

Tillsynskamera

329 kronor/timme

Hemsjukvård inskrivna personer i hemsjukvård

Sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, assistent


Avgift hemsjukvård

342 kronor/månad

Avgift för uteblivet/ej avbokat besök senast kl. 12.00 dagen innan

140 kronor/besök

Hembesök – ej inskrivna personer i hemsjukvård

Sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, assistent


Kontorstid vardagar kl. 7-16

140 kronor/besök

Jourtid

280 kronor/besök

Avgift för uteblivet/ej avbokat besök senast kl. 12.00 dagen innan

140 kronor/besök

Intyg på egen begäran


Intyg från arbetsterapeut eller fysioterapeut

500 kronor/intyg

Måltider


Matlåda inkl. matdistribution

61 kronor/portion

Restaurang särskilt boende - dagens lunch, pensionär och boende (exklusive läsk)

61 kronor/portion

Restaurang särskilt boende - dagens lunch, ej pensionär (exklusive läsk)

71 kronor/portion

Dagverksamheter Strået och Kontakten

74 kronor/tillfälle

Fönsterputsning


1 rum och kök

432 kronor/tillfälle

2 rum och kök

485 kronor/tillfälle

3 rum och kök

574 kronor/tillfälle

Färdtjänst


Egenavgift färdtjänst

45 kronor/enkelresa

Egenavgift arbetsresor

30 kronor/enkelresa

Utanför kommungräns, hela länet + Avesta, Hedemora

45 procent av taxan

Tillstånd inklusive färdtjänstkort

50 kronor

Förlorat färdtjänstkort

50 kronor

Stödboende och härbärge


Vasavägens stödboende och härbärge

174 kronor/dygn

FUNKTIONSHINDEROMRÅDET LSS


Korttidsvistelse eller stödfamilj för barn och ungdomar under 16 år


Frukost

13 kronor

Lunch

19 kronor

Mellanmål

13 kronor

Middag

19 kronor

Heldag

65 kronor

Korttidsvistelse eller stödfamilj för ungdomar över 16 år


Frukost

17 kronor

Lunch

26 kronor

Mellanmål

17 kronor

Middag

26 kronor

Heldag

86 kronor

Habiliteringsersättning


Nivå 1

38 kronor/dag

Nivå 2

18 kronor/dag

Mistelboden


Enklare syuppdrag, lagning av kläder mm. Exkl. material

20 kronor

Avancerade syuppdrag, Exkl. material

50 kronor

Daglig verksamhet LSS


Försäljning av platser till annan kommun

1 258 kronor/dag

Korttids barn och unga LSS


Försäljning av platser till annan kommun

5 105 kronor/dygn


Öppenvårdsinsats till annan kommun


Drogtest, urinprovtagning

459 kronor/tillfälle

Stödsamtal

919 kronor/tillfälle

12-stegsprogram primärbehandling & eftervård

39 535 kronor

ANSÖKNINGSAVGIFTER – serveringstillstånd och tillsynsavgifter


Rörlig avgift serveringstillstånd, baserad på föregående års inrapporterad alkoholförsäljning (alkoholomsättning tkr)

procent av prisbasbelopp

Stadigvarande serveringstillstånd:


Nytt tillstånd, servering till allmänheten

11 959 kronor

Nytt tillstånd, servering till slutet sällskap

6 066 kronor

Ändrat/utökat serveringstillstånd

4 416 kronor

Bolagsändring

4 416 kronor

Kunskapsprov (ingår 2 omprov)

1 857 kronor

Tillfälliga serveringstillstånd:


Servering till allmänheten, 1 dag

6 541 kronor

För varje ytterligare dag

1 340 kronor

Maximal avgift för tillfälliga tillstånd till allmänheten

17 820 kronor

Servering till slutna sällskap

1 087 kronor

Avser ansökan mer än vid ett tillfälle uttas en tilläggsavgift

264 kronor

Tillfällig ändring, t.ex. utökad serveringstid, utökad eller gemensam serveringsyta

1 340 kronor

Provsmakning 1 dag

6 541 kronor

För varje ytterligare dag

1 340 kronor

Provsmakning vid tillverkningsstället

6 541 kronor

Maximal avgift provsmakning

17 820 kronor

Anmälan om lokal, provsmakning och kryddning av sprit

Ingen avgift

Tillfälligt serveringstillstånd till konkursförvaltare

6 541 kronor

Alkoholservering i inrikes trafik

6 541 kronor

Tillsynsavgifter - fasta avgifter/år


Tillsynsavgift

1 572 kronor

Tillsynsavgift för slutna sällskap

5 418 kronor

Tillsynsavgift för trafikservering

1 572 kronor

Extra tillsynsavgift vid väsentligt ändrade ägarförhållanden vid stadigvarande tillstånd

2 780 kronor

Särskild tilläggsavgift för restaurang med tillstånd till servering efter kl. 01.00

4 326 kronor

Särskild tilläggsavgift för fler tillsynsbesök än 2/år

1 572 kronor

Påminnelseavgift vid utebliven resturangrapport

1 393 kronor

Folköl


Tillsyn av verksamheter med försäljning

1 532 kronor

Handläggning - Uppföljande tillsynsbesök med anledning av konstaterade brister

1021 kronor/timme

Folkölsförsäljning

1 604 kronor

Tobaksprodukter


Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tobakstillstånd

9 189 kronor

Anmälan om en mindre förändring i bolaget

5 616 kronor

Anmälan om en större förändring i bolaget

9 189 kronor

Tillfälligt tillstånd (vid t.ex. marknad eller festival)

4 084 kronor

Handläggning av ansökan för försäljning av tobaksprodukter för innehavare av serveringstillstånd

2 042 kronor

Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak

5 616 kronor

Handläggning - Uppföljande tillsynsbesök med anledning av konstaterade brister

1 021 kronor/timme

Tobaksförsäljning i samband med folköl/ serveringstillstånd


Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare


Årlig tillsynsavgift av verksamheter med försäljning

1 532 kronor

Tillsyn av tillfälliga verksamheter (t.ex. marknad)

1 532 kronor

Handläggning - Uppföljande tillsynsbesök med anledning av konstaterade brister

1 021 kronor/timme

Tobak samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare


Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak samt elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

6 126 kronor

Pensionärsservice

- Rutavdrag gäller ej för dessa tjänster


Gräsklippning

168 kronor/tillfälle

Snöskottning

143 kronor/tillfälle

Övriga tjänster - kostnad/timme

97 kronor/timme

Transporter


Transport till återvinningscentral


- Sorterat och uppmärkt

255 kronor/transport

- Osorterat

511 kronor/transport

 Övriga transporter

255 kronor/transport


Boendestöd

0 kronor

Särskilda boenden - Bårhusplats samt transport till

0 kronor

Delegerad hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS

0 kronor

Fixartjänster ”Malte”

0 kronor

Insats från syn- och hörselinstruktör

0 kronor

Träffpunkter för äldre i kommunal regi

0 kronor

Frivilligcentral – ”Väntjänst”

0 kronor

Datorcafé

0 kronor

Kontaktperson SoL

0 kronor

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

0 kronor


Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test