Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Socialnämndens taxor & avgifter

Här finns socialnämndens aktuella taxor & avgifter.

Särskilt boende, korttidsplats/växelvård/avlastning


Måltider

4 419 kronor/månad

Omvårdnad (maxtaxa)

2 575 kronor/månad

Kostnadsersättning förbrukningsvaror

345 kronor/månad

Hemservice och hemtjänst


0,5–6,5 timmar per månad

396 kronor/timme

Mer än 6,5 timmar per månad

2 575 kronor/månad

Avgift för uteblivet/ej avbokat besök senast klockan 12.00 dagen innan

170 kronor/besök

Trygghetslarm


Installation trygghetslarm

345 kr

Månadsavgift enbart larm

250 kronor/månad

Extra larmknapp/Borttappad larmknapp

173 kronor/styck

Hemsjukvård inskrivna personer i hemsjukvård

Sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, assistent


Avgift hemsjukvård

412 kronor/månad

Avgift för uteblivet/ej avbokat besök senast kl. 12.00 dagen innan

170 kronor/besök

Hembesök – ej inskrivna personer i hemsjukvård

Sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, assistent


Kontorstid vardagar kl. 7-16

170 kronor/besök

Jourtid

340 kronor/besök

Avgift för uteblivet/ej avbokat besök senast kl. 12.00 dagen innan

170 kronor/besök

Intyg på egen begäran


Intyg från arbetsterapeut eller fysioterapeut

500 kronor/intyg

Måltider


Matlåda inklusive matdistribution

75 kronor/portion

Restaurang särskilt boende - dagens lunch, pensionär och boende (exklusive läsk)

80 kronor/portion

Restaurang särskilt boende - dagens lunch, ej pensionär (exklusive läsk)

92 kronor/portion

Dagverksamheter Strået och Kontakten

96 kronor/tillfälle

Fönsterputsning


1 rum och kök

485 kronor/tillfälle

2 rum och kök

546 kronor/tillfälle

3 rum och kök

647 kronor/tillfälle

Färdtjänst


För arbetsresa är avgiften samma som för färdtjänst.


Begränsningar antal enkelresor inom kommungränsen (gäller ej arbetsresor)

120 enkelresor/
kalenderår

Begränsningar antal enkelresor utanför kommungränsen (gäller ej arbetsresor)

12 enkelresor/ kalenderår

Resa med taxi, inom 5 mils radie från kommungräns, inklusive Avesta och Hedemora

30 procent av taxameterbelopp, dock lägst 50 kronor/ enkelresa

Resa med taxi specialfordon, inom 5 mils radie från kommungräns, inklusive Avesta och Hedemora minimibelopp 50 kronor

15 procent av taxameterbelopp, dock lägst 50 kronor/enkelresa

Över 5 mils radie utanför kommungränsen i färdtjänstområdet

46 procent av taxameterbelopp, dock lägst 50 kronor/ enkelresa

Tillstånd inklusive färdtjänstkort

60 kronor

Förlorat färdtjänstkort

60 kronor

Stödboende och härbärge


Vasavägens stödboende och härbärge

196 kronor/dygn

FUNKTIONSHINDEROMRÅDET LSS


Korttidsvistelse eller stödfamilj för barn och ungdomar under 16 år


Frukost

16 kronor

Lunch

22 kronor

Mellanmål

16 kronor

Middag

22 kronor

Heldag

75 kronor

Korttidsvistelse eller stödfamilj för ungdomar över 16 år


Frukost

20 kronor

Lunch

29 kronor

Mellanmål

20 kronor

Middag

29 kronor

Heldag

96 kronor

Habiliteringsersättning

38 kronor/dag

Daglig verksamhet LSS


Försäljning av platser till annan kommun

1 416 kronor/dag

Korttids barn och unga LSS


Försäljning av platser till annan kommun

5 746 kronor/dygn


Öppenvårdsinsats till annan kommun


Drogtest, urinprovtagning

516 kronor/tillfälle

Stödsamtal

1 034 kronor/tillfälle

12-stegsprogram primärbehandling & eftervård

44 501 kronor/period

ANSÖKNINGSAVGIFTER – serveringstillstånd och tillsynsavgifter


Rörlig avgift serveringstillstånd, baserad på föregående års inrapporterad alkoholförsäljning (alkoholomsättning tkr)

procent av prisbasbelopp

Stadigvarande serveringstillstånd:


Nytt tillstånd, servering till allmänheten

13 461 kronor

Nytt tillstånd, servering till slutet sällskap

6 829 kronor

Ändrat/utökat serveringstillstånd

4 970 kronor

Bolagsändring

4 790 kronor

Kunskapsprov (ingår 2 omprov)

2 090 kronor

Tillfälliga serveringstillstånd:


Servering till allmänheten, 1 dag

7 636 kronor

För varje ytterligare dag

1 508 kronor

Maximal avgift för tillfälliga tillstånd till allmänheten

20 057 kronor

Servering till slutna sällskap

1 223 kronor

Avser ansökan mer än vid ett tillfälle uttas en tilläggsavgift

297 kronor

Tillfällig ändring, t.ex. utökad serveringstid, utökad eller gemensam serveringsyta

1 508 kronor

Provsmakning 1 dag

7 363 kronor

För varje ytterligare dag

1 508 kronor

Provsmakning vid tillverkningsstället

7 363 kronor

Maximal avgift provsmakning

20 057 kronor

Anmälan om lokal, provsmakning och kryddning av sprit

Ingen avgift

Tillfälligt serveringstillstånd till konkursförvaltare

7 363 kronor

Alkoholservering i inrikes trafik

7 363 kronor

Tillsynsavgifter - fasta avgifter/år


Tillsynsavgift

1 769 kronor

Tillsynsavgift för slutna sällskap

6 098 kronor

Tillsynsavgift för trafikservering

1 769 kronor

Extra tillsynsavgift vid väsentligt ändrade ägarförhållanden vid stadigvarande tillstånd

3 129 kronor

Särskild tilläggsavgift för restaurang med tillstånd till servering efter kl. 01.00

4 869 kronor

Särskild tilläggsavgift för fler tillsynsbesök än 2/år

1 769 kronor

Påminnelseavgift vid utebliven resturangrapport

1 568 kronor

Folköl


Tillsyn av verksamheter med försäljning

1 724 kronor

Handläggning - Uppföljande tillsynsbesök med anledning av konstaterade brister

1 149 kronor/timme

Folkölsförsäljning

1 805 kronor

Tobaksprodukter


Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tobakstillstånd

10 343 kronor

Anmälan om en mindre förändring i bolaget

6 321 kronor

Anmälan om en större förändring i bolaget

10 343 kronor

Tillfälligt tillstånd (vid t.ex. marknad eller festival)

4 597 kronor

Handläggning av ansökan för försäljning av tobaksprodukter för innehavare av serveringstillstånd

2 298 kronor

Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak

6 321 kronor

Handläggning - Uppföljande tillsynsbesök med anledning av konstaterade brister

1 149 kronor/timme

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare


Årlig tillsynsavgift av verksamheter med försäljning

1 724 kronor

Tillsyn av tillfälliga verksamheter (till exempel marknad)

1 724 kronor

Handläggning - Uppföljande tillsynsbesök med anledning av konstaterade brister

1 149 kronor/timme

Tobak samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare


Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak samt elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

6 895 kronor


Boendestöd

0 kronor

Särskilda boenden - Bårhusplats

0 kronor

Delegerad hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS

0 kronor

Fixartjänster ”Malte”

0 kronor

Insats från syn- och hörselinstruktör

0 kronor

Träffpunkter för äldre i kommunal regi

0 kronor

Frivilligcentral – ”Väntjänst”

0 kronor

Datorcafé

0 kronor

Kontaktperson SoL

0 kronor

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

0 kronor

PENSIONÄRSSERVICE år 2023

-Rutavdrag gäller ej för dessa tjänster


Gräsklippning

179 kr/ tillfälle

Snöskottning

152 kr/
tillfälle

Övriga tjänster - kostnad/timme och person

103 kr/tillfälle

Transporter


Transport till återvinningscentral


-Sorterat och uppmärkt

271 kr/ tillfälle

-Osorterat

542 kr / tillfälle

Övriga transporter, t.ex. hjälpmedel, leverans till Röda korset

271 kr/ transport


Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test