Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen uppdateras varje år. Den årliga planen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter samt förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Vi är medvetna om att dessa dokument just nu inte är tillgängliga pdf-filer, men vi kommer att se till att de är tillgängliga för alla när nästa dokument ska publiceras. Vill du ta del av dessa dokument, hör av dig så ser vi till att lösa det.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 1.4 MB.

Förhållningssätt - Trygghetsvärd Pdf, 136.1 kB.

Förhållningssätt/regler fotbollsplan Pdf, 164.2 kB.

Ordningsregler Pdf, 1 MB.

Organisations och Verksamhetsplan för Studion, en särskild undervisningsgrupp. Pdf, 308.7 kB.