Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Om överförmyndarverksamheten

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. I nämndens uppdrag ingår även att utreda behov av god man och förvaltare samt att i vissa fall förordna gode män, exempelvis för ensamkommande barn.

Om du tror att du passar för ett uppdrag som god man eller förvaltare och samtidigt vill hjälpa en medmänniska bör du göra en intresseanmälan till nämnden. Intresseanmälningar tas emot kontinuerligt och kan göras under länkarna nedan.

Vill du läsa mer om vad en god man eller förvaltare gör, så rekomenderar vi RFS informationsmaterial:
Rollkoll – vad gör en god man och förvaltare (PDF)
Rollkoll – ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer (PDF)
Rollkoll – Vad gör en god man och förvaltare” på arabiska, engelska och finska.

Skriften ”Min rätt – vad ska en god man hjälpa mig med?”

Svenska Bankföreningen har bra infromation gällande hantering av tillgångar för en annan persons räkning.
Svenska Bankföreningen

V-Dala överförmyndarsamverkans samverkan med Fagersta kommun från januari 2021

V-Dala överförmyndarkansli kommer från och med 1 januari 2021 att samverka med Fagersta kommun. Vilket innebär att alla frågor som rör överförmyndarfrågor i Fagersta kommun kommer handläggas av V-Dala överförmyndarkansli som ligger i Hedemora.

Dock kommer Överförmyndarnämnden i Fagersta kommun att kvarstå fram till mandatperiodens slut 31 december 2022. Inför nästa mandatperiod kommer nya politiska beslut fattas gällande framtiden. Intentionen långsiktigt är att fördjupa samverkan mellan V-Dala överförmyndarsamverkan (där redan Avesta, Hedemora och Norberg ingår) och Fagersta kommun ytterligare.

Vi vid V-Dala överförmyndarkansli vill passa på att hälsa alla ställföreträdare, huvudmän och övriga i Fagersta kommun välkomna. Inom kort återkommer vi med mer information.

Kontaktuppgifter

Sara Stille, handläggare 0225-34 267
Camilla Pettersson, handläggare 0225-34 109
Torbjörn Granström, enhetschef 0225-34 115

E-post: overformyndarkansli@hedemora.se

Postadress:
V-Dala överförmyndarkansli alt V-Dala överförmyndarsamverkan
Box 201
776 28 Hedemora

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test