Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Engelsbergs bruks historia

För över 600 år sedan kom en tysk bergsman till våra trakter. Han byggde sig en hytta, "benning", mellan sjöarna Snyten och Åmänningen. Eftersom hans namn var Englika kom denna benning att kallas Englikobenning – nuvarande Ängelsberg.

Engelsbergs bruks historia

Även om det var Englika som gav Ängelsberg dess namn, är det väl knappast han som blev den störste "kändisen" i släkten. Hans sonson var nämligen den riksbekante frihetskämpen Engelbrekt.

Engelsbergs bruk räknar sin historia från 1600-talets slut då Per Larsson Höök – adlad Gyllenhöök – köpte ett stycke land av bergsmännen och anlade en nu försvunnen hytta norr om herrgården. Innan dess hade man bedrivit järnhantering på platsen ända sedan 1300-talet, till att börja med av den bergsman Englika som bosatte sig där och gav den dess namn – Englikobenning – och sedan av bergsmän som hade andelar i hyttan.

Under större delen av 1700-talet ägdes Engelsbergs bruk av familjen Söderhielm och på 1800-talet av familjen Timm. År 1916 sålde Clas Gabriel Timm det till generalkonsul Axel Ax:son Johnson som lade bruket under Avesta Jernverks förvaltning. Numera ägs och förvaltas Engelsbergs Bruk av Nordstjernan AB.

Sidansvarig: Eveline Wahlfeldt

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test