Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Lediga tomter i Fagersta

Kommunen erbjuder byggklara tomter för småhus både i Fagerstas tätort och landsbygd.

Lediga tomter för småhus i Fagersta kommun

Att anmäla sig till och stå i tomtkön är gratis. Den som är intresserad av att stå i tomtkön anmäler sig med en särskild blankett som finns här nedanför. Blanketten skickas till kommunkansliet, kontaktuppgifter finns i blanketten.

Anmälan till tomtkö - Blankett Pdf, 58.5 kB.

I Fagersta kommun finns också mark för utbyggnad av verksamheter av olika slag, exempelvis byggklara tomter med skyltläge längs riksväg 68 och tomtmark i Fårbo industriområde. Den som är intresserad av detta vänder sig till avdelningen Näringsliv och tillväxt.

Pristet på tomtmark är 125 kronor per kvadratmeter tomtyta.

På vår kommunkarta kan du själv utforska vår kommun och se var våra lediga tomter ligger. Klicka i rutan "lediga tomter" under "Boende och byggande" så dyker dem upp på kartan.

Fagerstakartan

Centrala Fagersta

Område: Fagersta
Fastighet: Alfa 19
Adress: Almvägen 19
Storlek: Cirka 1189 m2
Pris: 148 625 kronor

Kostnadsexempel för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m2 i 2021 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 103 970 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 36 000 kronor
Planavgift: 27 000 kronor
Bygglov/startbesked: Från 24 000 kronor
Nybyggnadskarta: 7 000 kronor
Utsättning och lägeskontroll: 11 500 kronor
Lagfart: 3 500 kronor

Totalt avgifter: Från 229 790 kronor
Tomtpris: 148 625 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)

N60° 0.44611'
E15° 47.94140'

Område: Fagersta
Fastighet: Ceder 5
Adress: Cactusvägen 34
Storlek: Cirka 1344 m2
Pris: 168 000 kronor

Kostnadsexempel för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m2 i 2021 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 107 251 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 36 000 kronor
Planavgift: 27 000 kronor
Bygglov/startbesked: Från 24 000 kronor
Nybyggnadskarta: 7 000 kronor
Utsättning och lägeskontroll: 11 500 kronor
Lagfart: 3 500 kronor

Totalt avgifter: Från 223 736 kronor
Tomtpris: 168 000 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)

N60° 0.24033'
E15° 47.94853'

Doris

Område: Fagersta
Fastighet: Fagersta Doris 22
Adress: Ejalundsvägen 18
Storlek: 1333 m2
Pris: 173 290

Kostnadsexempel för 2023

Ungefärliga kostnader för planenligt
enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):
VA-anslutning 121 500
El-anslutning 38 500
Planavgift (> 200 m²) 40 000
Bygglov, startbesked 22 000
Nybyggnadskarta 9 000
Utsättning & lägeskontroll 12 500
Lagfart 3 500

Totalt avgifter: Från 247 500
Tomtpris: 173 290

Område: Fagersta
Fastighet: Fagersta Doris 23
Adress: Ejalundsvägen 16
Storlek: 1336 m2
Pris: 173 680

Kostnadsexempel för 2023
Ungefärliga kostnader för planenligt
enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):
VA-anslutning 121 500
El-anslutning 38 500
Planavgift (> 200 m²) 40 000
Bygglov, startbesked 22 000
Nybyggnadskarta 9 000
Utsättning & lägeskontroll 12 500
Lagfart 3 500

Totalt avgifter: Från 247 500
Tomtpris: 173 680

Rönningen

Område: Fagersta
Fastighet: Kedjan 1
Adress: Kärrvägen 5
Storlek: Cirka 1105 m2
Pris: 138 125 kronor

Kostnadsexempel för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m2 i 2021 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 102 192 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 36 000 kronor
Planavgift: 27 000 kronor
Bygglov/startbesked: från 24 000 kronor
Nybyggnadskarta: 7 000 kronor
Utsättning och lägeskontroll: 11 500 kronor
Lagfart: 3 500 kronor

Totalt avgifter: Från 228 012 kronor
Tomtpris: 138 125 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)

N60° 1.20782'
E15° 47.81607'

Område: Fagersta
Fastighet: Kälken 2
Adress: Kärrvägen 3
Storlek: Cirka 973 m2
Pris: 121 625 kronor

Kostnadsexempel för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m2 i 2021 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 99 398 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 36 000 kronor
Planavgift: 27 000 kronor
Bygglov/startbesked: från 24 000 kronor
Nybyggnadskarta: 7 000 kronor
Utsättning och lägeskontroll: 11 500 kronor
Lagfart: 3 500 kronor

Totalt avgifter: Från 225 218 kronor
Tomtpris: 121 625 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)

N60° 1.23631'
E15° 47.78134'

Område: Fagersta
Fastighet: Timmersvansen 3
Adress: Kärrvägen 10
Storlek: Cirka 980 m2
Pris: 122 500 kronor

Kostnadsexempel för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m2 i 2021 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 99 546 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 36 000 kronor
Planavgift: 27 000 kronor
Bygglov/startbesked: från 24 000 kronor
Nybyggnadskarta: 7 000 kronor
Utsättning och lägeskontroll: 11 500 kronor
Lagfart: 3 500 kronor

Totalt avgifter: Från 225 366 kronor
Tomtpris: 122 500 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)

N60° 1.15468'
E15° 47.75323'

Område: Fagersta
Fastighet: Timmersvansen 4
Adress: Kärrvägen 8
Storlek: Cirka 921 m2
Pris: 115 125 kronor

Kostnadsexempel för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m2 i 2021 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 98 297 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 36 000 kronor
Planavgift: 27 000 kronor
Bygglov/startbesked: från 24 000 kronor
Nybyggnadskarta: 7 000 kronor
Utsättning och lägeskontroll: 11 500 kronor
Lagfart: 3 500 kronor

Totalt avgifter: Från 224 117 kronor
Tomtpris: 115 125 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)

N60° 1.23631'
E15° 47.78134'

Område: Fagersta
Fastighet: Timmersvansen 5
Adress: Kärrvägen 6
Storlek: Cirka 903 m2
Pris: 112 875 kronor

Kostnadsexempel för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m2 i 2021 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 97 916 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 36 000 kronor
Planavgift: 27 000 kronor
Bygglov/startbesked: från 24 000 kronor
Nybyggnadskarta: 7 000 kronor
Utsättning och lägeskontroll: 11 500 kronor
Lagfart: 3 500 kronor

Totalt avgifter: Från 223 736 kronor
Tomtpris: 112 875 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)

N60° 1.18041'
E15° 47.77330'

Sundbyberg

Område: Fagersta
Fastighet: Hagalund 6
Adress: Hagabergsvägen 11
Storlek: Cirka 1069 m2
Pris: 133 625 kronor

Kostnadsexempel för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m2 i 2021 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 101 430 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 36 000 kronor
Planavgift: 27 000 kronor
Bygglov/startbesked: från 24 000 kronor
Nybyggnadskarta: 7 000 kronor
Utsättning och lägeskontroll: 11 500 kronor
Lagfart: 3 500 kronor

Totalt avgifter: Från 227 250 kronor
Tomtpris: 133 625 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)

N59° 59.36632'
E15° 50.08187'

Kvarteret Bellis

Område: Fagersta
Fastighet: Bellis 1
Adress: Bellisvägen 19
Storlek: Cirka 1098 m2
Pris: 137 250 kronor

Kostnadsexempel för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m2 i 2021 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 102 044 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 36 000 kronor
Planavgift: 27 000 kronor
Bygglov/startbesked: från 24 000 kronor
Nybyggnadskarta: 7 000 kronor
Utsättning och lägeskontroll: 11 500 kronor
Lagfart: 3 500 kronor

Totalt avgifter: Från 227 864 kronor
Tomtpris: 137 250 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)

N60° 0.31855'
E15° 48.02518'

Kottmossen

Område: Fagersta
Fastighet: Folkparken 7
Adress: Kottmossvägen 16
Storlek: Cirka 1408 m2
Pris: 176 000 kronor

Kostnadsexempel för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m2 i 2021 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 108 606 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 36 000 kronor
Planavgift: 27 000 kronor
Bygglov/startbesked: Från 24 000 kronor
Nybyggnadskarta: 7 000 kronor
Utsättning och lägeskontroll: 11 500 kronor
Lagfart: 3 500 kronor

Totalt avgifter: Från 234 426 kronor
Tomtpris: 176 000 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)

N60° 0.55630'
E15° 48.25347'

Område: Fagersta
Fastighet: Folkparken 8
Adress: Kottmossvägen 18
Storlek: Cirka 1462 m2
Pris: 182 750 kronor

Kostnadsexempel för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m2 i 2021 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 109 749 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 36 000 kronor
Planavgift: 27 000 kronor
Bygglov/startbesked: Från 24 000 kronor
Nybyggnadskarta: 7 000 kronor
Utsättning och lägeskontroll: 11 500 kronor
Lagfart: 3 500 kronor

Totalt avgifter: Från 235 569 kronor
Tomtpris: 182 750 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)

N60° 0.56410'
E15° 48.28774'

Område: Fagersta
Fastighet: Folkparken 9
Adress: Kottmossvägen 20
Storlek: Cirka 1450 m2
Pris: 181 250 kronor

Kostnadsexempel för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m2 i 2021 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 109 495 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 36 000 kronor
Planavgift: 27 000 kronor
Bygglov/startbesked: Från 24 000 kronor
Nybyggnadskarta: 7 000 kronor
Utsättning och lägeskontroll: 11 500 kronor
Lagfart: 3 500 kronor

Totalt avgifter: Från 235 315 kronor
Tomtpris: 181 250 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)

N60° 0.57249'
E15° 48.32120'

Område: Fagersta
Fastighet: Vilohem 1
Adress: Kottmossvägen 13
Storlek: Cirka 1593 m2
Pris: 199 125 kronor

Kostnadsexempel för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m2 i 2021 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 112 522 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 36 000 kronor
Planavgift: 27 000 kronor
Bygglov/startbesked: Från 24 000 kronor
Nybyggnadskarta: 7 000 kronor
Utsättning och lägeskontroll: 11 500 kronor
Lagfart: 3 500 kronor

Totalt avgifter: Från 238 342 kronor
Tomtpris: 199 125 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)

N60° 0.59505'
E15° 48.27585'

Område: Fagersta
Fastighet: Vilohem 2
Adress: Kottmossvägen 9
Storlek: Cirka 1525 m2
Pris: 190 625 kronor

Kostnadsexempel för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m2 i 2021 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 111 083 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 36 000 kronor
Planavgift: 27 000 kronor
Bygglov/startbesked: Från 24 000 kronor
Nybyggnadskarta: 7 000 kronor
Utsättning och lägeskontroll: 11 500 kronor
Lagfart: 3 500 kronor

Totalt avgifter: Från 236 903 kronor
Tomtpris: 190 625 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)

N60° 0.58028'
E15° 48.21693'

Område: Fagersta
Fastighet: Vilohem 3
Adress: Kottmossvägen 11
Storlek: Cirka 1573 m2
Pris: 196 625 kronor

Kostnadsexempel för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m2 i 2021 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 112 099 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 36 000 kronor
Planavgift: 27 000 kronor
Bygglov/startbesked: från 24 000 kronor
Nybyggnadskarta: 7 000 kronor
Utsättning och lägeskontroll: 11 500 kronor
Lagfart: 3 500 kronor

Totalt avgifter: Från 237 919 kronor
Tomtpris: 196 625 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)

N60° 0.58771'
E15° 48.24631'

Område: Fagersta
Fastighet: Fagersta 3:99
Adress: Kottmossvägen 5
Storlek: Cirka 1356 m2
Pris: 169 500 kronor

Kostnadsexempel för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m2 i 2021 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 107 505 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 36 000 kronor
Planavgift: 27 000 kronor
Bygglov/startbesked: från 24 000 kronor
Nybyggnadskarta: 7 000 kronor
Utsättning och lägeskontroll: 11 500 kronor
Lagfart 3 500 kronor

Totalt avgifter: Från 233 325 kronor
Tomtpris: 169 500 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)

N60° 0.56509'
E15° 48.14799'

Område: Fagersta
Fastighet: Fagersta 3:100
Adress: Kottmossvägen 7
Storlek: Cirka 1358 m2
Pris: 169 750 kronor

Kostnadsexempel för enbostadshus med arean (bruttoarea + öppenarea) 200 m2 i 2021 års prisläge:

VA-anslutning obebyggd fastighet: 107 548 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 36 000 kronor
Planavgift: 27 000 kronor
Bygglov/startbesked: Från 24 000 kronor
Nybyggnadskarta: 7 000 kronor
Utsättning och lägeskontroll: 11 500 kronor
Lagfart: 3 500 kronor

Totalt avgifter: Från 216 548 kronor
Tomtpris: 169 750 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)

N60° 0.57122'
E15° 48.17587'

För mer information om lediga tomter, kontakta fastighetsstrateg Oscar Bogren:

Oscar Bogren
0223-441 02
oscar.bogren@fagersta.se

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test