Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Lediga tomter i Fagersta

Kommunen erbjuder byggklara tomter för småhus både i Fagerstas tätort och landsbygd.

Lediga tomter för småhus i Fagersta kommun

Att anmäla sig till och stå i tomtkön är gratis. Den som är intresserad av att stå i tomtkön anmäler sig med en särskild blankett som finns här nedanför. Blanketten skickas till kommunkansliet, kontaktuppgifter finns i blanketten.

Anmälan till tomtkö - Blankett Pdf, 58.5 kB.

I Fagersta kommun finns också mark för utbyggnad av verksamheter av olika slag, exempelvis byggklara tomter med skyltläge längs riksväg 68 och tomtmark i Fårbo industriområde. Den som är intresserad av detta vänder sig till avdelningen Näringsliv och tillväxt.

Pristet på tomtmark är 135 kronor per kvadratmeter tomtyta.

På vår kommunkarta kan du själv utforska vår kommun och se var våra lediga tomter ligger. Klicka i rutan "lediga tomter" under "Boende och byggande" så dyker dem upp på kartan.

Fagerstakartan

Centrala Fagersta

Område: Fagersta
Fastighet: Alfa 19
Adress: Almvägen 19
Storlek: Cirka 1189 m2
Tomtpris: 160 515 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning obebyggd fastighet: 103 970 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 50 000 kronor
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 229 790 kronor
Tomtpris: 160 515 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N60° 0.44611'
E15° 47.94140'

Område: Fagersta
Fastighet: Ceder 5
Adress: Cactusvägen 34
Storlek: Cirka 1344 m2
Tomtpris: 181 440 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning obebyggd fastighet: 107 251 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 50 000 kronor
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 233 071 kronor
Tomtpris: 181 440 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N60° 0.24033'
E15° 47.94853'

Område: Fagersta
Fastighet: Fagersta Doris 23
Adress: Ejalundsvägen 16
Storlek: 1336 m2
Tomtpris:: 180 360 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning: 121 500 kronor
El-anslutning: 50 000
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 247 000 kronor
Tomtpris: 180 360 kronor

Rönningen

Område: Fagersta
Fastighet: Kedjan 1
Adress: Kärrvägen 5
Storlek: Cirka 1105 m2
Tomtpris: 149 175 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning obebyggd fastighet: 102 192 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 50 000 kronor
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 228 012 kronor
Tomtpris: 149 175 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N60° 1.20782'
E15° 47.81607'

Område: Fagersta
Fastighet: Kälken 2
Adress: Kärrvägen 3
Storlek: Cirka 973 m2
Tomtpris: 131 355 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning obebyggd fastighet: 99 398 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 50 000 kronor
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 225 218 kronor
Tomtpris: 131 355 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N60° 1.23631'
E15° 47.78134'

Område: Fagersta
Fastighet: Timmersvansen 3
Adress: Kärrvägen 10
Storlek: Cirka 980 m2
Tomtpris: 132 300 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning obebyggd fastighet: 99 546 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 50 000 kronor
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 225 366 kronor
Tomtpris: 132 300 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N60° 1.15468'
E15° 47.75323'

Område: Fagersta
Fastighet: Timmersvansen 4
Adress: Kärrvägen 8
Storlek: Cirka 921 m2
Tomtpris: 124 335 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning obebyggd fastighet: 98 297 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 50 000 kronor
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 224 117 kronor
Tomtpris: 124 335 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N60° 1.23631'
E15° 47.78134'

Område: Fagersta
Fastighet: Timmersvansen 5
Adress: Kärrvägen 6
Storlek: Cirka 903 m2
Tomtpris: 121 905 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning obebyggd fastighet: 97 916 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 50 000 kronor
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 223 736 kronor
Tomtpris: 121 905 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N60° 1.18041'
E15° 47.77330'

Sundbyberg

Område: Fagersta
Fastighet: Hagalund 6
Adress: Hagabergsvägen 11
Storlek: Cirka 1069 m2
Tomtpris: 144 315 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning obebyggd fastighet: 101 430 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 50 000 kronor
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 227 250 kronor
Tomtpris: 144 315 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N59° 59.36632'
E15° 50.08187'

Kvarteret Bellis

Område: Fagersta
Fastighet: Bellis 1
Adress: Bellisvägen 19
Storlek: Cirka 1098 m2
Tomtpris: 148 230 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning obebyggd fastighet: 102 044 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 50 000 kronor
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 227 864 kronor
Tomtpris: 148 230 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N60° 0.31855'
E15° 48.02518'

Kottmossen

Område: Fagersta
Fastighet: Folkparken 7
Adress: Kottmossvägen 16
Storlek: Cirka 1408 m2
Tomtpris: 190 080 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning obebyggd fastighet: 108 606 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 50 000 kronor
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 234 426 kronor
Tomtpris: 190 080 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N60° 0.55630'
E15° 48.25347'

Område: Fagersta
Fastighet: Folkparken 8
Adress: Kottmossvägen 18
Storlek: Cirka 1462 m2
Tomtpris: 197 370 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning obebyggd fastighet: 109 749 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 50 000 kronor
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 235 569 kronor
Tomtpris: 197 370 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N60° 0.56410'
E15° 48.28774'

Område: Fagersta
Fastighet: Folkparken 9
Adress: Kottmossvägen 20
Storlek: Cirka 1450 m2
Tomtpris: 195 750 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning obebyggd fastighet: 109 495 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 50 000 kronor
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 235 315 kronor
Tomtpris: 195 750 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N60° 0.57249'
E15° 48.32120'

Område: Fagersta
Fastighet: Vilohem 1
Adress: Kottmossvägen 13
Storlek: Cirka 1593 m2
Tomtpris: 215 055 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning obebyggd fastighet: 112 522 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 50 000 kronor
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 238 342 kronor
Tomtpris: 215 055 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N60° 0.59505'
E15° 48.27585'

Område: Fagersta
Fastighet: Vilohem 2
Adress: Kottmossvägen 9
Storlek: Cirka 1525 m2
Tomtpris: 205 875 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning obebyggd fastighet: 111 083 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 50 000 kronor
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 236 903 kronor
Tomtpris: 205 875 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N60° 0.58028'
E15° 48.21693'

Område: Fagersta
Fastighet: Vilohem 3
Adress: Kottmossvägen 11
Storlek: Cirka 1573 m2
Tomtpris: 212 355 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning obebyggd fastighet: 112 099 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 50 000 kronor
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 237 919 kronor
Tomtpris: 212 355 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N60° 0.58771'
E15° 48.24631'

Område: Fagersta
Fastighet: Fagersta 3:99
Adress: Kottmossvägen 5
Storlek: Cirka 1356 m2
Tomtpris: 183 060 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning obebyggd fastighet: 107 505 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 50 000 kronor
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 233 325 kronor
Tomtpris: 183 060 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N60° 0.56509'
E15° 48.14799'

Område: Fagersta
Fastighet: Fagersta 3:100
Adress: Kottmossvägen 7
Storlek: Cirka 1358 m2
Tomtpris: 183 330 kronor

Kostnadsexempel för 2024 (VA-avgifter är från 2021-2022)
Ungefärliga kostnader för planenligt enbostadshus med arean 200 m²
(bruttoarea + öppenarea):

VA-anslutning obebyggd fastighet: 107 548 kronor
Tillkommande VA-avgift när fastighet bebyggs: 16 820 kronor
El-anslutning: 50 000 kronor
Planavgift (151–200 m²): 35 000 kronor
Bygglov/startbesked: 22 720 kronor
Nybyggnadskarta: 9 035 kronor
Utstakning: Från 3 720 kronor
Lägeskontroll: Från 2 392 kronor
Lagfart: Lagfartskostnaden när du bygger ett nytt hus är 1,5% av tomtens taxeringsvärde samt administrativa avgifter.

Totalt avgifter: Från 233 368 kronor
Tomtpris: 183 330 kronor

GPS-koordinater (WGS84, DMM)
N60° 0.57122'
E15° 48.17587'

För mer information om lediga tomter, kontakta fastighetsstrateg Oscar Bogren:

Oscar Bogren
0223-441 02
oscar.bogren@fagersta.se

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test