Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Samverkansråd

Representanter från kommunen och olika organisationer träffas för att samverka kring vissa frågor och verksamhetsområden.

I Fagersta finns det två samverkansråd; Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionsrätt.

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden för äldre.

Genom arbete i pensionärsrådet kan det ske i nära samverkan med pensionärsorganisationerna. Kommunens pensionärsråd är ett viktigt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information, mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelse, nämnder och förvaltningar.

Kommunen ska informera Kommunala pensionärsrådet om de planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärskollektivet, och även inhämta synpunkter från rådet så det har möjlighet att med sina synpunkter och förslag påverka ett ärendes handläggning.

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden för människor med funktionsnedsättning.

Genom Rådet för funktionsrätt kan detta ske i nära samverkan med funktionsrättsorganisationer. Rådet för funktionsrätt är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionsrättsorganisationerna och kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar.

Kommunen ska informera Rådet för funktionsrätt om sin verksamhet och då speciellt om hur omsorgen om människor med funktionsnedsättning är utformad och organiserad. Synpunkter ska inhämtas från rådet så det har möjlighet att med sina synpunkter och förslag påverka ett ärendes handläggning.

Tidigare hette rådet Kommunala handikapprådet. Namnet ändrades till Rådet för funktionsrätt år 2018.

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test