Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Budget och redovisning

Här får du en överblick över Fagersta kommuns ekonomi. Här finns den övergripande kommunplanen och alla nämndplaner, samt årsredovisning och delårsrapporter. Kommunalskatten finansierar merparten av kostnaderna.

Fagersta och Norbergs kommuner bildade 1 juli 2012 en gemensam ekonomiförvaltning, Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Värdkommun är Fagersta.

Ekonomiförvaltningen ansvarar för ekonomiadministration för Fagersta och Norbergs kommuner. Därutöver tillhandahåller ekonomiförvaltningen ekonomitjänster åt samverkansorganisationer.

I verksamheten ingår arbete med budgetprocess, årsredovisning, delårsbokslut, budgetuppföljning, löpande ekonomiadministration och finansförvaltning.

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. I budgeten redogörs för fördelningen av kommunens resurser för de kommande åren samt de mål som kommunfullmäktige beslutat för verksamheterna.

Hör av dig till Norra Västmanlands ekonomiförvaltning om du vill ta del av vår budget.

ekonomiservice@fagersta.se

Delårsrapporten redogörs för det ekonomiska resultatet för perioden 1 januari till och med 31 augusti samt den finansiella ställningen per den 31 augusti varje år.

Hör av dig till Norra Västmanlands ekonomiförvaltning om du vill ta del av delårsrapporten.

ekonomiservice@fagersta.se

Kommunal skattesats 2020

Totalsumma: 32,99 procent

För varje kalenderår upprättas en årsredovisning. I årsredovisningen finns information om ekonomiskt resultat, finansiell ställning och verksamhetens ekonomi.

Hör av dig till Norra Västmanlands ekonomiförvaltning om du vill ta del av årsredovisningen.

ekonomiservice@fagersta.se

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test