Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Budget och redovisning

Här får du en överblick över Fagersta kommuns ekonomi. Kommunalskatten finansierar merparten av kostnaderna.

Fagersta och Norbergs kommuner bildade 1 juli 2012 en gemensam ekonomiförvaltning, Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Värdkommun är Fagersta.

Ekonomiförvaltningen ansvarar för ekonomiadministration för Fagersta och Norbergs kommuner. Därutöver tillhandahåller ekonomiförvaltningen ekonomitjänster åt samverkansorganisationer.

I verksamheten ingår arbete med budgetprocess, årsredovisning, delårsbokslut, budgetuppföljning, löpande ekonomiadministration och finansförvaltning.

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. I budgeten redogörs för fördelningen av kommunens resurser för de kommande åren samt de mål som kommunfullmäktige beslutat för verksamheterna.

Här nedan hittar du Fagersta kommuns budget:

Budget 2022-2024 Pdf, 246.3 kB.

För varje kalenderår upprättas en årsredovisning. I årsredovisningen finns information om ekonomiskt resultat, finansiell ställning och verksamhetens ekonomi.

Här nedan hittar du de senaste årens årsredovisningar:

Årsredovisning 2021 Pdf, 10 MB.

Årsredovisning 2020 Pdf, 6.7 MB.

Årsredovisning 2019 Pdf, 6.5 MB.

Årsredovisning 2018 Pdf, 5.9 MB.

Årsredovisning 2017 Pdf, 12.8 MB.

Årsredovisning 2016 Pdf, 12.6 MB.

Delårsrapporten redogörs för det ekonomiska resultatet för perioden 1 januari till och med 31 augusti samt den finansiella ställningen per den 31 augusti varje år.

Här nedan hittar du de senaste årens delårsrapporter:

Delårsrapport 2022 Pdf, 936.8 kB.

Delårsrapport 2021 Pdf, 2.9 MB.

Delårsrapport 2020 Pdf, 1.9 MB.

Delårsrapport 2019 Pdf, 2 MB.

Delårsrapport 2018 Pdf, 1.6 MB.

Delårsrapport 2017 Pdf, 1.5 MB.

Delårsrapport 2016 Pdf, 805.7 kB.

Kommunal skattesats 2022

Totalsumma: 32,99 procent

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test