Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Kortsidan av Prästkragens byggnad. Buskar och staket till vänster. Vit tegelvägg med fönster till höger. Gräsmatta emellan. Längre bort i bilden ser man en gungställning och en mindre rutchkana.

Gemensamma aktiviteter

Här kan du läsa om våra gemensamma aktiviteter under året.

Gemsamma aktiviteter

Gemensam sångstund

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar, erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
Syfte: Vi vill erbjuda barnen möjlighet att lära nya sångeroch tillsammans med andra uppleva glädjen och gemenskapen i musik, sång och rörelse.

Brandvecka

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Syfte: Vi vill erbjuda barn och vuxna möjlighet att lära sig om hur man gör vid eventuell brand.

Lucia

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.
Syfte: Vi vill ge barnen möjlighet att lära om svenska traditioner.

Julgransplundring

Mål: Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intress för det lokala kulturlivet.
Syfte: Vi vill ge barnen möjlighet att lära sig om svenska traditioner.

Skräpplockarvecka

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
Syfte: Vi vill ge barnen möjlighet att lära sig att ta hand om vår miljö.

Förskolans dag

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
Syfte: Vi vill ge barnen möjlighet att lära tillsammans, ha roligt och våga prova olika aktiviteter och material.

Trivselaktivitet

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin motorik, kordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
Syfte: Vi vill ge barnen möjlighet att tillsammans med vårdnadshavare lära och uppleva en rolig aktivitet som främjar hälsa och välmående.

En kväll i maj då även Prästkragelöpet kommer att ske.

Midsommarfirande

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättninar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.
Syfte: Vi vill ge barnen möjlighet att lära sig om svenska traditioner.