Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Skolskjuts

Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan och grundsärskolan.

Skolskjuts

Ansökan om berättigande till skolskjuts görs via vår e-tjänst under Förskola och skola - Ansökan om skolskjuts. För att en elev ska bli berättigad till kostnadsfri skolskjuts krävs att denna uppfylla kraven enligt skollagen (9 kap. 15b §, 10 kap. 32 § samt 11 kap. 31 §) samt Fagersta kommuns riktlinjer för skolskjuts Pdf, 294.3 kB.

Läs mer om ansökningsprocessen lite längre ner på sidan. Vill du gå direkt till vår e-tjänst
gå till Skolskjutsansökan Gul knapp

Längst ner på ansökningssidan hittar du ”logga in”, där du loggar in med e-legitimation (till exempel Bank ID). Vid frågor som rör skolskjutsar går det bra att kontakta skolskjutshandläggaren på. E-post: skolskjutsar@fagersta.se eller 073-746 55 03.

Skolskjutsen sker antingen med kollektivtrafiken (buss, VL trafik) eller taxi (Fagersta taxi). Läs mer om hållplatser/upphämtningsplatser och tider lite längre ner på sidan.

För att ansvarsfördelningense riktlinjer för skolskjuts Pdf, 294.3 kB.ska gälla, krävs det att eleven har en beviljad skolskjuts. Reser eleven med den avgiftsfria bussen och/eller inte har ansökt om skolskjuts ligger allt ansvar på vårdnadshavaren.

Ansökan

Ansökan om skolskjuts görs inför varje läsår via e-tjänsten. Ansökningsperioden är mellan 1 maj - 30 juni för att vara garanterade ett beslut inför kommande läsårsstart. Ansökningar inkomna efter 1 juli kommer att hanteras. Det kan dock dröja till efter läsårets start innan beslut meddelas, vilket innebär att vårdnadshavare kan behöva ombesörja transport för eleven till och från skolan på egen hand under läsårets första veckor.

E-tjänsten är öppen året om för att kunna ta emot ansökningar från elever som är nyinflyttade, flyttar under läsåret, behöver tillfällig skolskjuts eller av andra anledningar som medför att eleven behöver söka skolskjuts under en pågående termin. Normal handläggningstid är cirka 5–10 arbetsdagar. Det är vårdnadshavarens ansvar att ombesörja transport till och från skolan under handläggningstiden.

För elever och vårdnadshavare med skyddade personuppgifter görs ansökan via blankett. Blanketten tillhandahålls av kommunens skolskjutshandläggare, på e-post: skolskjutsar@fagersta.se eller 073-746 55 03. Skolskjutshandläggaren omfattas av utbildningsnämndens sekretessområde.

Beviljad skolskjuts?

När din ansökan är färdig behandlad meddelas beslut via ”mina sidor”. Vid frågor eller funderingar kring beslutet är man alltid välkommen att höra av sig till skolskjutshandläggaren.

Vid förändrat schema eller flytt

Vid ändrade förhållanden, som till exempel byte av skola eller folkbokförings-adress, ska skolskjutssamordnaren omedelbart meddelas och rätten till skol-skjuts omprövas.

Vid tillfällig sjukdom, ledigheter

Skolskjuts med taxi

Om en elev är sjuk eller ledig ansvarar vårdnadshavaren för att skyndsamt meddela detta till Taxi Fagersta.

Hållplatser och tider för buss och taxi

Buss

Länet följer den nationella samtrafiksplanen med gemensamt datum för tidtabellsskift.

I år 2023 börjar hösttidtabellen den 21 augusti.
Skolorna i Fagersta kommun börjar den 16 augusti. Extra bussar som endast är tillgängliga för skolelever är insatta mellan den 16-18 augusti. Dessa bussar finns inte med i tidtabellen som publiceras på VLs hemsida.
De kommer däremot att hålla samma tider som tidtabellen med start 21 augusti har. Undantag är att avgången med avresa från Risbroplan klockan 16.25 ej avgår dessa dagar, skolorna kommer att anpassa schemat dessa dagar så att elever kan åka hem senast med avgången klockan 15.10 från Risbroplan.

Bussarna får inte ha samma linjenummer som ordinarie linjerna. Linjerna kommer att ha andra nummer under dessa tre dagar, för att göra det så enkelt som möjligt tar vi bara bort 8:an i linjenumret och bussarna heter 2, 3 och 4.

Linje 82 – Fagersta – Ängelsberg – Virsbo -- har linjenummer 2 mellan den 16-18 augusti

Linje 83 – Fagersta – Åvestbo – Bastmora -- har linjenummer 3 mellan den 16-18 augusti

Linje 84 – Fagersta – Hedkärra – Björsbo södra -- har linjenummer 4 mellan den 16-18 augusti

Hållplatser och tidtabell

Hållplatser och tider (tidtabeller) för bussen hittar du på VLs hemsida www.vl.se
(välj fliken för tidtabeller och därefter busstidtabell och ladda ner tidtabell). Tidtabeller publiceras vanligtvis någon vecka före en ny giltighetsperiod träder i kraft.

Linje 82 – Fagersta – Ängelsberg – Virsbo

Linje 83 – Fagersta – Åvestbo – Bastmora

Linje 84 – Fagersta – Hedkärra – Björsbo södra

Taxi

Hållplatser och tider för taxi hittar du här nedan. Informationen för nästkommande läsår publiceras vanligtvis veckan före läsårets start och finns kvar tills nästkommande läsårstider publiceras.

Taxitider och hållplatser läsåret 2023/2024

7.20 Bodarne (Bil 1)

7.25 Vretarne

7.25 Stubbhagsvägen

7.25 Brandbo (Bil 1) Korsningen Mobottsvägen/Torpvägen

7.25 Sjövretsvägen

7.25 Oppgården

7.30 Korsningen Blåbärsvägen/Lingonstigen

7.35 Rönningtorp

7.35 Köpmanhamn

7.40 Aspatorp

7.50 Ulvsbo (V-plan, Saxbokorset & Kringelviken)

7.50 Sjöhagen (Elever till Per Olsskolan, Risbroskolan och Lindgårdsskolan)

8.00 Ulfsbo

8.00 Ennora

8.00 Ombenning

8.10 Sundbo

8.10 Andra sidan, vid anslagstavlan

8.10 Sjöhagen (Elever till Mariaskolan)

8.25 Bodarne (Bil 2)

8.30 Brandbo (Bil 2)

Taxihållplatser på skolorna

Alfaskolan

Alfavägen, längst ned vid personalparkeringen.

Lindgårdsskolan

Förskoleklass, ”Gula Villan”

Åk 1-6, busshållplatsen

Åk 7-9, Sturen eller busshållplatsen vid Lindgården

Mariaskolan

Mariavägen, busshållplatsen

Per Olsskolan

Floravägen, busshållplatsen

Risbroskolan

Risbroplan, parkeringen nedanför busshållplatsen

Retur med taxi

Sker i nära anslutning till skoldagens slut för respektive skola och årskurs.
För exakt tid för ditt/dina barn, kontakta Taxi Fagersta, 0223-102 40

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test