Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Skydd mot olyckor

Inom området skydd mot olyckor hanteras frågor som behandlas i Lagen om skydd mot olyckor. Det kan handla om trafiksäkerhet och brandsäkerhet inom Fagersta kommun.

Brandman på stege bekämpar brand

Enligt lagen ska alla kommuner ha ett handlingsprogram för hur olyckor kan minska. Den ökade betoningen på olycksförberedande verksamhet ska främja säkerheten för de som vistas i kommunen.

Den enskildes ansvar påvisas tydligt genom skyldigheten att lämna en redogörelse för brandskyddet i vissa verksamheter – hotell, industri och samlingslokaler.

Kommunens arbetar förebyggande enligt lag om skydd mot olyckor. Både kommunen och räddningstjänsten ska för varje ny mandatperiod fastställa handlingsprogram för det förebyggande arbetet.

Ansvaret för det förebyggande arbetet enligt lag om skydd mot olyckor delas mellan kommunens verksamheter och räddningstjänsten.

Arbetet bedrivs i ordinarie verksamhet och kan redovisas enligt följande säkerhetsområden:

  • Brandsäkerhet
  • Äldres säkerhet
  • Barn och Ungas säkerhet
  • Trafiksäkerhet

Kommunen arbetar med att ta fram ett nytt handlingsprogram för den förebyggande verksamheten enligt Lagen om skydd mot olyckor.

Räddningstjänstens handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder hittas på räddningstjänstens hemsida.

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

Det finns två kravnivåer för Sevesoanläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten skall anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas.

Den högre kravnivån innebär att en omfattande säkerhetsrapport och en intern plan för räddningsinsatser ska tas fram. Om verksamheten omfattas av den högre kravnivån ska räddningstjänsten även upprätta en plan för räddningsinsatser.

Följande Sevesoanläggningar finns idag inom Fagersta kommun:

  • Fagersta Stainless (högre)
  • Seco Tools (högre)
  • Swerock (lägre)

Dessa företag hanterar en rad kemiska produkter, bland annat giftiga och brandfarliga ämnen. De hanteras under mycket stränga säkerhetsbestämmelser och risken för att en olycka ska kunna hända är liten.

Information till allmänheten samt räddningstjänstens plan för räddningsinsatser för Seveso-anläggningar (högre) återfinns under länkar nedan:

Plan för räddningsinsats Fagersta Stainless AB Pdf, 598.8 kB.

Information till allmänheten Fagersta Stainless AB Pdf, 401.2 kB.

Plan för räddningsinsats Seco Tools AB Pdf, 681.9 kB.

Information till allmänheten Seco Tools AB Pdf, 545.2 kB.

För ytterligare information hänvisas till företagen (kontaktinformation finns i respektive information till allmänheten) och räddningstjänsten (länken nedan):

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund - Farliga verksamheter

Räddningstjänsten genomför tillsyn av byggnader/objekt enligt lagen om skydd mot olyckor.

Verksamhetens organisatoriska brandskydd och brandskyddsdokumentation med ritningsunderlag kommer att granskas. Det kan även förekomma stickprov på objektet och intervju med anställd personal för att kontrollera att lagen följs. För att uppnå en god och givande dialog om det brandtekniska skyddet och arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet, är det viktigt att närvarande representanter känner till aktuella lagar och föreskrifter.

Sidansvarig: Anna Nilsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Kontakt

Anna Nilsson
Beredskapssamordnare
anna.nilsson@fagersta.se
Telefon: 0223-441 16

Test