Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Här kan du läsa om färdtjänst och riksfärdtjänst samt hur du gör för att ansöka.

Observera! Mellan den 26 juni till och med den 23 juli 2023 har vi ingen telefontid och e-tjänster för ansökan om färdtjänst samt riksfärdtjänst är stängda under denna period. Handläggningstiden är längre än normalt under sommaren.

vägskylt färdtjänst

Färdtjänst

Kravet för att beviljas färdtjänst är att du har väsentliga svårigheter med förflyttning på grund av funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningens varaktighet måste vara minst tre månader. Hög ålder är i sig inget skäl för att beviljas färdtjänst och inte heller bristen på kollektivtrafik.

Ansökan ska vara skriftlig och du måste bifoga ett läkarutlåtande. Du hittar länken till blanketten längst ner på sidan.

Ledsagare beviljas enbart för de behov som finns under själva resan och som inte chauffören kan ge. Man kan inte beviljas ledsagare för behov som man har på resmålet. Om du beviljas ledsagare ska ni kliva på och av vid samma adress. Ledsagaren betalar ingen avgift.

Medresenär kan medfölja på resan i mån av plats. När du bokar din färdtjänstresa ska du tala om att du har medresenär. Medresenären betalar samma avgift som du gör.

Restider med färdtjänst

Dag

Restid klockan

Vardagar

5.00-23.00

Helgfri lördag samt julafton, nyårs- och midsommarafton

9.00-21.00

Söndag och helgdag

9.00-21.00

Övrig tid reser du osubventionerat.

Tidsbegränsning gäller inte arbetsresor.

Resa med färdtjänst

Resa med färdtjänst gäller hela Västmanlands län, Hedemora och Avesta kommun. Taxan är 45 procent av taxameterbeloppet. Inom Fagersta kommun är taxan 45 kronor. Resan måste påbörjas eller avslutas i färdtjänstområdet.

För arbetsresa är avgiften 35 kronor.

Inom färdtjänstområdet kan man inte åka riksfärdtjänst.

Vid resa uppvisar du giltigt färdtjänstkort samt legitimation.

Resorna kan komma att samordnas med andra resenärer.

Utfärdande av färdtjänstkort

Utfärdande av färdtjänstkort kostar 60 kronor och betalas direkt till Fagersta Taxi. För ett förlorat eller förstört kort kostar ersättningskortet 60 kronor.

Beslut om beviljande av färdtjänst efter 1 januari 2020

 För beslut om beviljande av färdtjänst efter 1 januari 2020 begränsas antalet enkelresor till 120 per kalenderår. För den som har särskilda skäl kan antalet enkelresor utökas efter ansökan och prövning. Med särskilda skäl avses resor som är förutsättning för den dagliga livsföringen. För arbetsresor finns ingen begränsning annat än att det avser en tur och returresa/dag till och från arbetsplatsen.

Behov av bärhjälp

Behov av bärhjälp söks separat, tillstånd kan beviljas under en begränsad tidsperiod. Bärhjälp beviljas endast till och från bostaden. För att få bärhjälp måste du ansöka om bostadsanpassningsbidrag till trapphiss eller ramp för att kunna komma ut ur och in i bostaden. Ansökan görs via e-tjänst för ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

E-tjänst – Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Färdtjänstresor i annan kommun

Färdtjänstresor i annan kommun begränsas till 20 enkelresor per kalenderår, max tre mil. Avgiften är 50 kronor plus 50 procent av taxameterbeloppet.

Sjukresa

Sjukresa beställer du på telefon 020-21 21 21, uppge vid beställningen att du är beviljad färdtjänst av Fagersta kommun. Sjukresa använder du för besök hos läkare, vårdcentral, distriktssköterska, tandläkare, sjukgymnast, dietist, vid provtagning. Tänk på att sjukresa även ska användas till privat praktiserande tandläkare, läkare med mera. För sjukresor finns högkostnadsgräns på 1 800 kronor under en 12 månaders period. Du behöver inte hålla reda på själv hur mycket du betalat utan det gör region Västmanland som har ansvaret för sjukresor.

Taxi i Fagersta redovisar samtliga resor till och från sjukhusområdet så den som missbrukar färdtjänsten och använder den även för sjukresa kan bli av med färdtjänsttillståndet. Resa med färdtjänst beställer du på Fagersta Taxi på telefonnummer 0223-102 40.

Riksfärdtjänst

För att få tillstånd till riksfärdtjänst krävs att du har ett stort och varaktigt funktionshinder (minst sex månader). Riksfärdtjänstresa beviljas i första hand med allmänna kommunikationer och ledsagare. Du ordnar själv med ledsagare. Riksfärdtjänst med taxi och specialfordon beviljas bara om resan på grund av ditt funktionshinder inte kan genomföras med allmänna kommunikationer.

Ansökan måste ha inkommit minst tre veckor innan du ska resa.

Restider med riksfärdtjänst

Dag

Restid klockan

Vardag

5.00-21.30

Helgfri lördag samt julafton, nyårs-och midsommarafton

7.30-21.00

Söndag-och helgdag

9.00-21.00

Övriga tider reser du osubventionerat.

Resor med riksfärdtjänst

De resor med riksfärdtjänst som du genomför bokar och betalar du själv direkt med valfritt reseföretag. Du måste ha ett beslut på beviljad resa för att få ersättning. I efterhand skickar du in kvitto till Fagersta kommun och får mellanskillnaden mot egenavgiften ersatt.

Egenavgiften är som tidigare baserad på den schablon för reslängden som regeringen har beslutat om 1997-01-01 och motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel.
Det är viktigt att reseföretaget har noterat ditt namn, personnummer och antal kilometer elektroniskt på kvittot för att du ska kunna få ersättning, i annat fall kan inte ersättning utbetalas.

Ansökan om riksfärdtjänst

Kontakt

Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0223-445 35
anneli.fredriksson@fagersta.se

Telefontid

Jämna veckor: måndag, onsdag, fredag 8.30-9.30
Ojämna veckor: tisdag, torsdag 8.30-9.30.

Fagersta kommuns växel
Telefon: 0223-440 00

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test